Studiemiddag 'Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?'

9 september 2014

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben in nauw contact met diverse stedelijke partijen onderzoek verricht naar de veranderende verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn.

Zij betrokken in hun studie een aantal concrete praktijkgevallen in verpleeghuizen, dagbesteding, buurthuizen en speeltuinen in diverse steden: Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zaanstad. Zij onderzochten wat de motieven van vrijwilligers zijn en wat de grenzen zijn aan wat vrijwilligers mogen en willen doen, alsook wat dit betekent voor het werk van beroepskrachten en de kwaliteit van de dienstverlening.

Tijdens deze studiebijeenkomst worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd met de aanwezigen.

Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op de website van Platform31.

Datum

Dinsdag 9 september 2014, 13:30 - 17:30 uur

Locatie

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam