Studiemiddag 'Sociale teams: elkaar adviseren'

31 oktober 2014

Anticiperend op de transities van de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet worden overal in het land sociale wijkteams of sociale teams gevormd. Qua doelstellingen, deelnemers en doelgroepen kunnen sociale teams sterk van elkaar verschillen. Juist in deze fase van vorming van sociale teams en eerste ervaringen opdoen, kunnen gemeenten en deelnemende organisaties veel van elkaar leren. Daarom organiseren Stimulansz, LCGW en Verdiwel in samenwerking met  MOVISIE, MOgroep, Jeugdzorg Nederland, de Associatie Jeugdzorg, JSO, Mezzo, DIVOSA en ROS-netwerk op 31 oktober de studiemiddag ‘Sociale teams; elkaar adviseren’.

Veel gemeenten voeren een krachtige regie over de sociale teams en zijn tegelijkertijd als participant actief in de uitvoering. In andere gemeenten ligt de uitvoeringsverantwoordelijkheid bij één of meerdere deelnemende organisaties. Elk model brengt vragen, knelpunten en goede toepassingen met zich mee. Overal worden oplossingen gezocht en gevonden.

Startpunt van deze studiemiddag vormt een eenvoudig model van sociale teams met vier varianten. Na inschrijving kiezen deelnemers de variant, waarin zij zich het meest herkennen. Tijdens de studiemiddag gaan zij op interactieve en lerende wijze met elkaar in gesprek over vragen, dilemma´s en knelpunten, die verschillende modellen met zich meebrengen en adviseren elkaar. Deelnemers kunnen elkaars adviezen na deze middag direct gebruiken in hun dagelijkse praktijk.

Alle deelnemers krijgen na inschrijving de gelegenheid vragen in te brengen waarop zij tijdens deze studiemiddag antwoorden willen krijgen. Meld u hier aan voor deze bijeenkomst.

Voor wie?

Voor managers, professionals, beleidsmedewerkers van gemeenten, organisaties voor zorg en welzijn en cliëntenorganisaties die beleidsmatig of uitvoerend betrokken zijn bij sociale teams.Prijs: € 145,00 voor leden van aangesloten relaties en € 265,00 voor niet leden.

Programma:

12.30 uur  Ontvangst met broodjes.

13.00 uur Welkom door dagvoorzitter Kitty de Laat.
Kitty de Laat is voorzittter van Verdiwel en directeur-bestuurder van welzijnsorganisatie Vivaan in Oss.

13.10 uur Marjet van Houten informeert u over de meest recente inzichten rondom de vorming van wijkteams in gemeenten, welke varianten van samenwerking er zijn en welke rol werk en inkomen hierin speelt. Uit onderzoek samen met Divosa. Marjet van Houten is senior adviseur Participatie bij Movisie.

13.20 uur Inleiding door Ard Sprinkhuizen over opgaven en dilemma’s van sociale teams op basis van input van de deelnemers aan de studiemiddag. Ard Sprinkhuizen is associate lector bij hogeschool Inholland en  verbonden aan het programma ‘Sociaal werk in de wijk’.

14.00 uur  Toelichting op model met vier varianten door dagvoorzitter.

14.05 uur Vier pitches van vier varianten van sociale teams door deelnemers aan deze bijeenkomst.

14.30 uur Pauze

15.00 uur Aan de hand van enkele vragen zoeken deelnemers oplossingen voor vragen, dilemma’s en knelpunten van de varianten van het sociale team.

16.30 uur Presentaties van deze oplossingen.

17.00 uur Borrel
 

Datum

Datum:  31 oktober 2014.
Tijd:  12.30 uur tot 17.00 uur.

Locatie

Locatie: Domstad Utrecht, Koningsbergerstraat  9, Utrecht.