Symposium Ethiek van praktische waarde

31 oktober 2014

Als sociale professional loop je regelmatig tegen morele dilemma’s aan in je werk. Denk bijvoorbeeld aan de keuze om een kind al dan niet uit huis te plaatsen of vermoedens van mishandeling ter sprake te brengen.

Het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening deed de afgelopen jaren samen met het werkveld onderzoek naar dilemma’s die sociale professionals en studenten Social Work ervaren in hun werk of stage. De resultaten van deze projecten worden gepresenteerd op dit symposium. Het symposium is gericht op herkennen en bespreekbaar maken van ethische dilemma’s en op het inventariseren van wat er nodig is om goed met deze vraagstukken om te gaan. Het centrale thema is: ‘de transities die plaatsvinden in het sociale veld en de dilemma’s die daaruit voortkomen’.

Deelnemers aan het symposium ontvangen gratis de 3 nieuwe boeken uit de reeks 'Ethiekwerk'.

Kom je ook?

Het symposium is gratis toegankelijk en bedoeld voor professionals die werken in het sociale domein (zorg en ondersteuning, ggz, verstandelijk gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg, kinderopvang en welzijn). Ook studenten en andere belangstellenden op deze gebieden zijn welkom.

Lees meer informatie op onderzoek.hu.nl.

Datum

31 oktober 2014

Locatie

Hogeschool Utrecht, Amersfoort