Symposium Mantelzorg in de palliatieve fase

Gemeenten en welzijnsorganisaties spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van mantelzorgers, maar zij zijn nog niet altijd betrokken in de palliatieve fase. Wat is er nodig om mantelzorgers in de palliatieve fase goed bij te kunnen staan? Hoe kunnen beleid en werkprocessen van gemeente, zorg- en ondersteuningsorganisaties zo ingezet worden dat de mantelzorger zich gesteund voelt? Graag nodigen we beleidsmakers van gemeenten en uitvoeringsorganisaties op lokaal of landelijk niveau uit voor een symposium over mantelzorg in de palliatieve fase.

Mantelzorgers en naasten hebben vaak een cruciale rol in de zorg, zeker in de palliatieve fase. In die fase ligt de focus vaak op de cliënt, maar deze laatste fase heeft ook op familie en vrienden veel impact. Passende aandacht en ondersteuning voor naasten is daarom belangrijk, zodat ze het beter en langer kunnen volhouden.

Wat je kunt verwachten van het symposium op 5 maart 2020:

  • Presentaties van resultaten uit recent wetenschappelijk onderzoek binnen het Palliantie programma naar naasten die zorgen voor een ernstig zieke patiënt
  • Vertalingen naar theater en de graphic novel ‘Naasten’
  • Workshops en presentaties van goede voorbeelden uit de praktijk

Deelname is gratis, er is plaats voor maximaal 80 personen, wees er snel bij!

Programma

10.00 Inloop
10.30 Opening door Jelle van Gurp, Coordinator Clinical Ethics Radboudumc
10.45 Mantelzorgmonologen i.s.m. MantelzorgNL en Agora
12.00 Pauze
13.00 Ronde 1 (keuze uit 4 sessies)
14.15 Ronde 2 (keuze uit 4 sessies)
15.15 Plenaire afsluiting

Aanmelden symposium Mantelzorg in de palliatieve fase