Symposium: Minder zorg, meer welzijn

Het symposium is vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Op donderdagmiddag 30 mei 2024 organiseert Movisie het symposium: Minder zorg, meer welzijn. Hoe kunnen gemeenten en sociaal werkers zich meer richten op preventie en gezondheid? Het symposium wordt in Utrecht gehouden en bestaat onder andere uit een panelgesprek en een gesproken column.

Zorg en welzijn – en daarmee in feite de samenleving – zijn momenteel onderhevig aan een ingrijpende verandering. Kern van de filosofie die leidend is bij deze verandering: meer nadruk op versterken van zelf- en samenredzaamheid, het omarmen van initiatieven door inwoners. Daarmee zal de druk op de zorg verminderen, zo is de gedachte. 

In beleid vloeit bijvoorbeeld het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voort uit die beoogde verandering. Het doel is een integrale visie en aanpak te ontwikkelen rond thema’s die bijdragen op het gebied van preventie, gezondheid en een stevige sociale basis. Kortom: minder zorg, meer welzijn.

Gemeenten staan hiermee voor een grote uitdaging. Voor welke taken zien ze zich gesteld om het doel (minder zorg, meer welzijn) waar te maken? En wat betekent dit vervolgens voor sociaal werkers in de uitvoering van hun werk? Kunnen zij de gewekte verwachtingen waarmaken? En zo ja, wat is daarvoor nodig? Deze en andere vragen staan centraal bij het symposium Minder zorg, meer welzijn.

Dit symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Anita Peters, programmadirecteur bij Movisie.

Programma (onder voorbehoud van wijzigingen*)

Het programma duurt van 15.00 - 17.00 uur en vindt plaats in Social Impact Factory, Utrecht.

 • Opening door gespreksleider Marcel Ham (programmamaker Movisie en hoofdredacteur van het tijdschrift voor Sociale Vraagstukken).
 • Gesproken column door Anita Peters (programmadirecteur Movisie).
 • Bijdragen van:
  • Gerben van Voorden (wethouder gemeente Hilversum, onder meer verantwoordelijk voor Zorg en samenleving en Jeugd). 
  • Mariël van Pelt (lector Sociale Veerkracht Fontys Hogeschool, senior adviseur Movisie).
 • Theatraal intermezzo.
 • Paneldebat met onder meer: 
  • Lex Staal (directeur Sociaal Werk Nederland)
  • Houriya Harrane (sociaal werker en ruimte maker senior adviseur bij Hilverzorg)
  • Casper van den Bergh (manager bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en lid van de Raad van Toezicht van welzijnsorganisatie Facet).
 • Afscheid van Anita Peters.
 • Borrel en informele afsluiting.

*We actualiseren op deze plek de informatie over het symposium als er meer bekend is over het programma.

Meld je aan

Het symposium is vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.