Symposium Naar een nieuwe dimensie in de (Zelf)zorg

22 januari 2015

Hoe kunnen we komen tot een hernieuwde kijk op (Zelf)zorg, mede in het kader van de transitie van de jeugdzorg en WMO per 1 januari 2015? Er wordt momenteel in de zorg voornamelijk gewerkt vanuit een biologisch medisch denken en het wordt tijd de spirituele dimensie eens in het licht te zetten. Wezenlijk hierbij is het ‘ik’ waarmee wij ieder als individu onze eigen, unieke sturing geven aan het leven. Centraal hierbij staat de biografie, het levensverhaal.

Zou deze dimensie de essentie kunnen vormen voor gezondheid en (Zelf)zorg? Want zoals Hippocrates al stelde: ‘Daar waar de ziel zich terugtrekt, ontstaat de ziekte’. Tijdens dit symposium meer over dit uitgangspunt.

Voor wie?

Het symposium richt zich op iedereen die geïnteresseerd is in zelfzorg: psychologen, psychotherapeuten, zorgverzekeraars, zorginstellingen, gemeenten, psychiaters, vaktherapeuten, (huis)artsen, verpleegkundigen, humanistisch raadslieden, agogen, maatschappelijk werkers, onderzoekers, beleidsmakers en overige belangstellenden.

Bekijk het programma in download. Inschrijven en meer informatie: www.4dzelfzorg.nl.  

Datum

Donderdag 22 januari 2015
 

Locatie

Domkerk, Utrecht

Downloads
Symposium-naar-een-nieuwe-dimensie-in-de-zelfzorg
Kennisdossier