Symposium professionaliteit wijkteams

19 mei 2015

Hoe handelingsbekwaam is de professional in het wijkteam?

De verwachtingen van de transformatiekracht van de professionals in de wijkteams zijn torenhoog. Maar hebben de wijkteams wel voldoende deskundigheid in huis om de transformatieopgave waar te kunnen maken?

Tijdens het symposium geeft een aantal experts een korte lezing over scenario’s, oplossingsrichtingen en praktijkvoorbeelden. Vervolgens wordt hierover gediscussieerd in een panel.

  • Van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam (Cees Wierda, oud-directeur Bureau jeugdzorg Drenthe)
  • Activerend werken en outreachend werken (Astrid Cullens (BMC), gebiedsmanager Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond)
  • Integraal werken binnen het team (Anneke van der Ven, Movisie)

Deelname is gratis. Lees meer en meld u aan op de website van BMC advies.

Datum

19 mei 2015 (15.00 tot 17.00 uur)

Locatie

De Observant, Amersfoort