Symposium Ruim baan voor sociale kwaliteit

Een nieuwe periode voor de Werkplaatsen Sociaal Domein

Het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein staat dit jaar in het teken van domeinoverstijgend samenwerken. Ook blikken we terug op de periode 2020 - 2022 en kijken we vooruit: wat staat vanaf 2023 op de agenda? Het symposium vindt plaats op 1 juni 2023 van 10.30 tot 16.00 uur in Zwolle. 

Let op: eerder stond deze bijeenkomst gepland op 30 maart 2023, maar is door overlap met andere bijeenkomsten verplaatst naar 1 juni 2023.

Welke betekenis kunnen wij hebben als we als mens, als professional, als gemeente, maatschappelijke organisatie of beroepsopleiding, en niet te vergeten als werkplaatsen, elkaar meer opzoeken? Duidelijk is dat we over grenzen van domeinen heen moeten stappen om bestaanszekerheid, gelijke kansen en gezondheid van mensen in kwetsbare situaties te bevorderen.

De Werkplaatsen Sociaal Domein starten in 2023 een nieuwe werkplaatsperiode. Gezamenlijk gaan we verder aan de slag met tal van sociale vraagstukken. Een belangrijk thema is hoe we nog beter kunnen samenwerken aan sociale kwaliteit in en door de sociale basis.

Zet het symposium alvast in je agenda! Het definitieve programma volgt, houd de website van de Werkplaatsen Sociaal Domein in de gaten.

Download de save the date in pdf

Werkplaatsen Sociaal Domein

Er zijn op dit moment 15 regionale werkplaatsen actief, verspreid over heel Nederland. Elke werkplaats bestaat uit een samenwerkingsverband tussen hogescholen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en cliëntenorganisaties en kennisinstellingen. Samen bepalen en voeren zij een regionale kennis- en ontwikkelagenda uit om de aanpak van vraagstukken die spelen in het sociaal domein te verbeteren. Een Werkplaats Sociaal Domein heeft de vorm van een leerinfrastructuur, waarin onderzoek en implementatie hand in hand gaan. Movisie ondersteunt de Werkplaatsen Sociaal Domein en werkt in verschillende projecten met de Werkplaatsen samen. 

Lees meer