Symposium 'Sociale kracht, informele netwerken & mantelzorg'

9 oktober 2017

De start van de decentralisaties in het sociaal domein ligt nu ruim twee jaar achter ons. Tijdens het symposium maken wij samen met het Binnenlands Bestuur de balans op. Tijdens deze middag komen sprekers uit wetenschap, onderzoek, journalistiek, politiek en de praktijk aan het woord om de vraag: Hoe kunnen gemeenten mantelzorgers die steun nodig hebben (nog) beter faciliteren.

Meer informatie en inschrijven via de website van Binnenlands Bestuur.

Kennisdossier