Symposium De waarde van werken in het sociaal domein

Professionaliteit in samenspel

Op het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein staan dit najaar de sociaal professionals in de schijnwerpers. Zij zijn van onschatbare waarde, professionals zijn tenslotte de dragers van de transformatie. In de praktijk betekent dit dat er veel van hen wordt verwacht. Ze moeten met iedereen samenwerken: van de wijkagent tot specialistische hulpverleners, de jeugdbescherming en het buurtteam sociaal. Hoe gaan professionals hiermee om, zonder hun identiteit uit het oog te verliezen?

  • Datum: 25 november 2019
  • Tijd: 9:30-17:00 uur
  • Locatie: The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, Utrecht
  • Ticket: 60 euro voor middagdeel, 80 euro voor ochtend én middagdeel

Meld je aan

Professionaliteit in samenspel

Professionals in het sociaal domein opereren duidelijk in een spanningsveld. Ze hebben de opdracht om dichtbij de burger te staan, om interprofessioneel te werken en dienen zich ook nog te bemoeien met beleid. Ze gaan van overleg naar overleg en zijn altijd bezig met het sluiten van compromissen. Dit samenspel met inwoners, professionals en beleidsmakers is nodig, maar zorgt er ook voor dat professionals continu verschillende petten op moeten zetten, waardoor hun eigen identiteit onder druk komt te staan.

Tijdens dit symposium verkennen we de verschillende manieren waarop professionals samenwerken. Wat zijn successen en knelpunten? In hoeverre draagt het samenspel daadwerkelijk bij aan nabijheid en preventie? Weten professionals nog wie ze zijn en waar ze voor staan?

Werkbezoek en symposium

In de 14 Werkplaatsen Sociaal Domein werken sociaal professionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers, docenten, studenten en burgers en cliënten samen in lerende onderzoekspraktijken. Ze staan met hun voeten in de dagelijkse praktijk. Daarom krijg je ’s ochtends de mogelijkheid om in klein gezelschap een praktijk van een Werkplaats te bezoeken. Dock Utrecht opent samen met de Werkplaats Utrecht haar deuren. Ga bij één van drie locaties van Dock op bezoek en hoor wat Dock en de Werkplaats Sociaal Domein Utrecht samen doen.

Werkbezoek project DURF!: evenementen organiseren voor en door jongeren
Kijk mee met project DURF! dat samen met jongeren evenementen in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern organiseert. DURF! gaat uit van de krachten van jongeren. De achtergrond of eventuele problemen van de jongeren spelen geen rol. Ga op bezoek bij het Buurtcentrum ‘Bij de Buren’ waar stagiaires vertellen over de manier waarop zij de behoeften van jongeren verkennen en hen betrekken bij de organisatie van evenementen. Welke resultaten hebben zij bereikt? Leer meer over het werken in een Studenten Leerbedrijf en over de theoretische onderbouwing van de strategie en de methodiek van DURF!

Het Vorstelijk Complex: als sociaal professional werken in een multifunctionele accommodatie
Twee oude schoolgebouwen in Zuilen in Utrecht vormen het Vorstelijk Complex: een cultuurhuis, congreslocatie, horecagelegenheid en buurthuis ineen. Je wordt verwelkomt door het zangkoor Levenslust, daarna ga je op bezoek bij Queridon taal & horeca. Tenslotte hoor je welke methodieken worden ingezet en denk je samen met professionals na over de vraagstukken bij zo’n multifunctionele locatie en hoe je daar als professional in samenwerking met inwoners mee om gaat. Bij de organisatie van alle activiteiten op dit complex spelen namelijk ook dilemma’s. Want sommige inwoners willen activiteiten voor zichzelf; de ene buurtbewoner wil een yogaklasje met rust in het buurthuis, een andere wil op datzelfde moment juist kunnen frituren. Hoe los je dat op?

Derde werkbezoek
(Meer informatie volgt binnenkort)

In de middag is er met een groter publiek het jaarlijkse symposium met een lezing, drie leerbijeenkomsten en een gesprek tussen professionals over het samenspel waar zij dagelijks mee te maken krijgen. Doe mee in de praktijk van de sociaal professional en werk zo samen aan de professionaliteit in het sociaal domein.

Programma

09.30 – 10.00: Inloop
10.00 – 12.00: Werkbezoek
12;00 – 13.00: Lunch deelnemers werkbezoek
13.00 – 13.30: Inloop symposium
13.30 – 14.00: Lezing Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal Werken aan de Hogeschool van Amsterdam en penvoerder Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam.
14.00 – 15:00: Deelsymposia:
-    Sociale basis
-    Interprofessioneel werken
-    Agenderen van sociale kwesties
15.00 – 15.30: Pauze
15.30 – 16.30: Professionals aan het woord over samenspel en identiteit
16.30 – 17.30: Reflectie en borrel

Meld je aan