Teacher Talks Leren Signaleren voor mbo-docenten

23 november 2016

Lesgeven over geweld in afhankelijkheidsrelaties en de Wet meldcode. Hoe? Laat u inspireren door docenten en experts op 23 november 2016 in Utrecht. Toegang is gratis!

Leren signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld en het kunnen hanteren van de meldcode begint voor beroepskrachten tijdens hun opleiding. Als docent in het mbo speelt u hierbij een belangrijke rol. Maar hoe pakt u dat aan? Hoe introduceert en bespreekt u deze thema’s? Hoe gaat u om met het feit dat u zowel docent als signaleerder bent? Experts en ervaringsdeskundigen zullen u inspireren tijdens de Teacher Talks voor mbo-docenten van zorg-, agogische en welzijnsopleidingen.

Programma

16.00u.    Ontvangst met koffie en thee
16.30u.    Welkom en toelichting op het programma
16.35u.    Teacher Talk over geweld in afhankelijkheidsrelaties en de Wet meldcode door Ina van Beek, expert bij Movisie
17.00u.    Teacher Talk over bespreekbaar maken van seksueel geweld door Janny van Heerbeek, STEK Jeugdhulpverlening + in gesprek met ervaringsdeskundigen
18.00u.    Pauze, incl. broodje
18.30u.    Workshopronde
20.00u.    Afsluiting

Meer informatie

Datum en tijd: woensdag 23 november 2016, 16.00 - 20.00 uur
Locatie: ROC Utrecht, Vondellaan 174 (20 minuten lopen vanaf Utrecht Centraal)
Toegang is gratis