Toekomst in de wacht: betere kansen voor jongeren in tijden van corona

Jongeren worden op de arbeidsmarkt het hardst getroffen door de coronacrisis. Vooral kwetsbare jongeren lopen het risico door deze valse start langdurig in de uitkering te belanden. Hoe voorkomen we een verloren generatie door corona?

Het kabinet steekt incidenteel honderden miljoenen in het voorkomen en bestrijden van jongerenwerkloosheid met het recent gepresenteerde herstelpakket. Hoe gaan we deze middelen effectief inzetten? Op welke schaal organiseer je dat? En met wie? Die vragen staan centraal tijdens deze bijeenkomst op vrijdag 23 oktober 2020, georganiseerd door Divosa.

Sprekers zijn hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen en Nicole Pieterse van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast zullen verschillende gemeenten hun ervaringen delen. Movisie praat mee vanuit kennis uit het dossier Wat werkt bij het succesvol toeleiden van jongeren naar werk. Welke werkzame elementen kun je inzetten om jongeren in een kwetsbare positie duurzaam te laten participeren op de arbeidsmarkt? 

Meld je aan