Train-the-Teacher voor mbo & hbo docenten

17 mei 2017

Lesgeven over huiselijk geweld, kindermishandeling, de meldcode en seksualiteit. Praten over, leren signaleren, handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en het hanteren van de meldcode begint tijdens de opleiding. Als docent speelt u hierbij een belangrijke rol. Hoe pakt u dat aan? Ga ermee aan de slag tijdens de Train-the-Teacher!

Leren signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld en het kunnen hanteren van de meldcode begint voor beroepskrachten tijdens hun opleiding. Als docent in het mbo of hbo speelt u hierbij een belangrijke rol. Maar hoe pakt u dat aan? Hoe introduceert en bespreekt u deze thema’s? Van welke materialen kunt u gebruik maken? Hoe gaat u om met studenten die verlegen zijn met het thema of studenten die normatieve uitspraken doen? Hoe gaat u om met het feit dat u zowel docent als signaleerder bent? Ga ermee aan de slag tijdens de Train-the-Teacher voor mbo- en hbo-docenten van zorg-, agogische en welzijnsopleidingen.

Meer informatie

Datum en tijd: 17 mei van 10:00 - 16:30 uur
Locatie: Rutgers, Arthur van Schendelstraat 696 te Utrecht
Prijs: deelname aan Train-de-Teacher is gratis
Aanmelden: meld je aan via deze link