Training: Acceptatie homo- en biseksualiteit en genderdiversiteit in eigen kring

31 oktober 2017

Hoe kan je als migranten- of vluchtelingenorganisatie werken aan de acceptatie van homo- en biseksualiteit en transgenders in je eigen gemeenschap? Welke verschillende methoden zijn er voor bespreekbaarheid en wat weten we over effectiviteit? En hoe biedt je hulp aan individuele LHBT’s? En hoe verwijs je door en naar wie? Kom kennis en ervaringen uitwisselen tijdens deze training.

In deze (gratis) training krijg je praktische handvatten en tips. De training is bedoeld voor vrijwilligers van migranten- of vluchtelingenorganisaties en zelforganisaties op basis van etnische diversiteit die biculturele LHBT’s (kunnen) tegenkomen. Bijvoorbeeld:

  • Organisaties en initiatieven zoals lokale vrouwenverenigingen, jongerenorganisaties, culturele organisaties;
  • Hulpinstanties, hulpwebsites en telefonische hulplijnen;
  • Maatjesprojecten.

Tijdstip en locatie

De training wordt gegeven op 31 oktober van 09.30-12.30uur bij Movisie, Catharijnesingel 47 in Utrecht. Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.

Deze training is onderdeel van het project Coming In. Dit project richt zich op het ondersteunen van biculturele LHBT’s bij het accepteren van en invulling geven aan hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit. Dit programma wordt uitgevoerd door COC Nederland, Movisie en Rutgers en is een partnerschap met de doelgroep zelf, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie vindt u op www.coc.nl/coming-in.