Training: Hulp aan biculturele LHBT’s in de knel

17 oktober 2017

Hoe kan jij als vrijwilliger biculturele LHBT's ondersteunen? Bijvoorbeeld als je merkt dat iemand worstelt met ernstige problemen zoals suïcidaal gedrag of huiselijk geweld? Hoe reageer je en hoe verwijs je door?

In deze (gratis) training krijg je praktische handvatten en tips. De training is bedoeld voor vrijwilligers van LHBT-organisaties die met veel biculturele LHBT’s werken, zoals:

  • LHBT-organisaties en initiatieven zoals lokale COC's, jongerenorganisaties, Jong&Out groepen;
  • Hulpinstanties, hulpwebsites en telefonische hulplijnen;
  • Maatjesprojecten.

Tijdstip en locatie

De training wordt gegeven op 17 oktober 2017 van 09.30-12.30uur bij Movisie, Catharijnesingel 47 in Utrecht. Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.

Deze training is onderdeel van het project Coming In. Dit project richt zich op het ondersteunen van biculturele LHBT’s bij het accepteren van en invulling geven aan hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit. Dit programma wordt uitgevoerd door COC Nederland, Movisie en Rutgers en is een partnerschap met de doelgroep zelf, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie vindt u op www.coc.nl/coming-in.