Transformatiearena SamenLeven: volwaardig meedoen met psychische problematiek

Thema: Compassie

De transformatiearena SamenLeven onderzoekt op prikkelende wijze hoe we kunnen werken aan een samenleving waar iedereen mee kan doen. Mensen met psychische problematiek net zo goed als ieder ander. Dit doen we door met inspirerende sprekers en praktijkvoorbeelden telkens een belangrijk thema met betrekking tot dit vraagstuk centraal te stellen. Van daaruit maken we ruimte voor reflectie en uitwisseling. De opgedane inzichten en handvatten leveren dragen bij aan het samen bouwen aan sociale inclusie.

Programma

Thema van deze arena is compassie. Elisa Heidweiller, Kinder- en jeugdpsychiater bij de Viersprong, neemt ons mee in de verschillende lagen van dit begrip. Zij schreef een artikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie met als titel (Zelf)compassie als antidotum voor psychische stoornissen. Waarom is (zelf)compassie zo’n belangrijk concept in het hanteren van psychische problematiek? We vervolgen het gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals uit de praktijk die werken vanuit de herstelvisie. Bijna de helft van de mensen met een psychische aandoening kampt met zelfstigma, wat betekent (zelf)compassie binnen herstelgericht werken? Maar ook: hoe vergroot je compassie voor mensen met psychische problematiek in de buurt? In break-out rooms bieden we aan de hand van de dialoogmethode ruimte voor uitwisseling en verdieping. We vervolgen met een korte wrap-up. Daarin komen de belangrijkste, verrassendste inzichten én dat wat ons te doen staat aan bod. Je gaat naar huis met inspiratie, nieuw netwerk en concrete handvatten om mee te nemen in je dagelijkse praktijk.

Waarom deze Transformatiearena SamenLeven: Van transitie naar transformatie

De meeste transities, ofwel veranderingen van de bestuurlijke structuur in zorg en welzijn, zijn een feit. De transformatie – ofwel de andere manier van denken en doen die dit vraagt van gemeenten, professionals én burgers zelf - is nog volop in ontwikkeling. Samenbrengen van kennis en ervaring uit verschillende bronnen (van inwoners, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, uitvoerders, wetenschappers tot bestuurders uit de domeinen zorg, welzijn, wonen en veiligheid) draagt bij aan de gewenste transformatie. De transformatiearena biedt hiervoor plek, waardoor nieuwe oplossingsrichtingen in beeld komen en ruimte ontstaat voor verandering.

Voor wie 

Iedereen van inwoners, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, uitvoerders, wetenschappers tot beslissers uit sociaal domein en zorg, wonen en veiligheid.

Deelnemen

Meld je aan via het formulier onderaan deze pagina.

Reeks

De transformatiearena is een organisatie-overstijgend open netwerk; iedereen kan meedoen en is welkom. Verschillende organisaties nemen als partner deel: we ontsluiten elkaars kennis en netwerk. Doel van de arena is het stimuleren van vernieuwing en verandering. Het is een groeiproces waarin we vernieuwende praktijkvoorbeelden uitwisselen en volgen, veranderende waarden en ambities verkennen, vraagstukken delen en bespreken en voor uit kijken. Zo werken we rondom dit vraagstuk gestaag aan een “community of change”. Met elkaar dragen we daarmee bij aan de gewenste transformatie. Faciliterende partij is Movisie. Partners zijn de Nederlandse ggz, Mind, Kenniscentrum Phrenos, Platform 31, lectoraat GGZ en samenleving Windesheim.

Meedoen of ideeën? Neem contact op met c.kuiper@movisie.nl.

Aanmelden Transformatiearena 29 oktober 2021