Transitiearena Arbeidsparticipatie en sociale (wijk)teams

Hoe kunnen sociale werkbedrijven* en sociale teams elkaar elkaar versterken om (arbeids-) participatie te bevorderen

Kenniscentrum Movisie, SBCM en Cedris organiseren een serie bijeenkomsten voor (sociale) werkbedrijven en sociaal professionals over arbeidsparticipatie in de wijk.

Er is plek voor negen praktijken om mee te doen: professionals van (sociale) werkbedrijven* en sociale teams die al bezig zijn met nauwere samenwerking tussen wijkaanpak en dienstverlening gericht op werk. Dit doen we in de beproefde methodiek van de Transitiearena. Met elkaar gaan we kijken naar de samenhang en hoe we verdere concrete stappen kunnen zetten om (het perspectief op) betaald werk voor betrokkenen dichterbij te brengen.

*Onder (sociale) werkbedrijven verstaan we alle gemeentelijke of verzelfstandigde organisaties die een rol spelen in de werktoeleiding van en/of het bieden van leerwerktrajecten en/of het bieden van (beschutte) werkplekken aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor wie?

Per lokale praktijk kunnen 3 tot 5 mensen komen. Wij verwachten dat je deelneemt als ‘team’ dat beide invalshoeken – werk en wijk – verenigt. Zo leer je van andere lokale partijen en ga je met elkaar aan de slag. Liefst is er al een vorm van samenwerking, maar het is ook prima om deel te nemen als je nog in een verkennende of planvormende fase zit.

Met elkaar kennis delen, leren en inspireren

Doel is om te weten wat werkt, stimuleren van vernieuwing en verandering, experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en de opgedane kennis verspreiden.

Het bevorderen van (arbeids-)participatie is een wens en opgave die vanuit verschillende invalshoeken wordt ondersteund. Zowel de Wmo als de Participatiewet heeft deze doelstelling als centrale opgave. Toch zien we dat deze werelden vaak nog gescheiden opereren. Vanuit verschillende kanten klinkt de roep om hier verandering in te brengen. Dit vraagt om het bewandelen van nieuwe wegen en het creëren van meer samenwerking. Het is tijd voor het oude loslaten en experimenteren met nieuwe vormen en verbindingen. Movisie, SBCM en Cedris willen met deze drie bijeenkomsten de praktijk ondersteunen en de verbinding verstevigen.

Programma

Je volgt een serie van drie (gratis) bijeenkomsten. We beginnen met een korte uitleg van de transitietheorie van Drift en gaan aan de slag met de Transitiearena. Per bijeenkomst presenteren een aantal deelnemers kort hun praktijkvoorbeeld (max. 15 minuten). Hierbij gaat het om het schetsen van de vernieuwing, dilemma’s en uitdagingen. Tijdens de gesprekstafels gaan we vervolgens in kleinere groepen hier dieper op in en kun je gebruik maken van de meedenkkracht van de groep.

  • 09:30-10:00 Inloop met koffie en thee
  • 10:00-10:30 Aftrap en korte terugblik
  • 10:30-11:15 Delen van inspirerende verhalen uit de praktijk
  • 11:15-12:30 Zelf aan de slag: leren met en van elkaar
  • 12:30-12:45 Terugkoppeling en vooruitblik
  • 12:45-13:30 Afsluitende lunch

Wanneer en waar?

De serie van drie transitiearena-bijeenkomsten is kosteloos en vindt plaats van 9:30 (inloop) tot 13:30 uur (inclusief afsluitende lunch) in The Colour Kitchen, Zuilen Utrecht, op de volgende data:

  • 18 september
  • 16 oktober
  • 20 november

Interesse?

Lijkt het je leuk om mee te doen? Vul dan vóór 15 augustus het aanmeldformulier in. Je ontvangt voor aanvang een bevestiging met routebeschrijving.

Meld je aan

Meer informatie

Wil je graag meer informatie of je deelname afstemmen? Neem dan contact op met één van onderstaande personen.

Movisie

Marjet van Houten, 06 2481 1085
Martin van de Lustgraaf, 06 5544 0515

Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid

Heleen Heinsbroek (Cedris), 06 5342 4591
Bruno Fermin (SBCM), 06 1278 6701