Transitiearena Arbeidsparticipatie, (sociale) wijkteams en werkbedrijven

Dit najaar organiseren we drie keer een transitie-arena over ‘Arbeidsparticipatie, wijkteams en (sociale) werkbedrijven’. Praktijkgerichte bijeenkomsten om de samenwerking rondom meedoen in de wijk te bevorderen.

Als jij samen met het sociaal werkbedrijf, gemeente en/of (sociaal) wijkteam ook aan de slag wilt met de samenhang tussen wijkaanpak en dienstverlening gericht op werk, dan kun je meedoen! Via de methodiek van de Transitiearena gaan we aan de slag met concrete stappen die je in jouw regio kunt zetten om (het perspectief op) arbeidsparticipatie voor mensen dichterbij te brengen.

De Wmo en de Participatiewet hebben dezelfde doelstelling: mensen optimaal mee laten doen in de samenleving. Tijdens de transitiearena-bijeenkomsten breng en haal je praktijken, plannen en nieuwe wegen. Doel is de samenwerking tussen werkbedrijven en (wijk)professionals, zoals wijkteams die gericht zijn op ondersteuning, vorm te geven. Na korte presentaties van praktijkvoorbeelden wissel je rond een actueel vraagstuk ervaringen, dilemma’s en kennis uit. Je kunt naar keuze alle, één of meerdere bijeenkomsten gratis bijwonen.

Oproep: Heb je voorkeur voor een thema, vraagstuk of geslaagde praktijk? Laat het ons weten. Dan kunnen wij het programma zo goed mogelijk op de wensen afstemmen.

De eerstkomende (fysieke) transitiearena is op woensdagmorgen 30 september in de Colour Kitchen in Utrecht, van 9.30 – 13.30 uur (inclusief lunch). De actuele startvraag is: Wat betekent corona voor de diverse doelgroepen waarvoor allerlei werk- en wijkaanpakken zijn bedoeld? (Denk aan werkeloosheid, leerwerktrajecten, etc).

Aanmelden

Let op. We organiseren bij voorkeur een fysieke bijeenkomst en houden ons daarom aan een maximum van 30 deelnemers. Heb je interesse, meld je dan snel aan. De drie data van de hernieuwde reeks transitie-arena's zijn: 30 september, 28 oktober en 25 november.

Meld je aan

De transitiearena's Arbeidsparticipatie, wijkteams en (sociale) werkbedrijven worden georganiseerd door Movisie, SBCM en Cedris (Kenniscentrum Inclusieve en sociale werkgelegenheid).