Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk

21 september 2016, 23 november 2016

De decentralisaties zijn nu ruim een jaar een feit. De transformatie is nog in volle gang. Arbeidsmatige dagbesteding krijgt een nieuwe invulling. In 2016 zal dit steeds meer vorm krijgen. Waar zit de vernieuwing en verandering? En waar zitten uitdagingen? Kom naar deze Transitiearena en praat mee! In 2016 staan nog twee bijeenkomsten gepland.

Tijdens de bijeenkomst op 21 september gaan we dieper in op dagbesteding vanuit het gemeentelijk perspectief. Hoe gaan gemeenten om met dagbesteding? Wat zijn ontwikkelingen en trends? Begin 2016 heeft Movisie het beleid van gemeenten rondom dagbesteding van tien kleine en 25 middelgrote en grote gemeenten geïnventariseerd. We presenteren een aantal hoofdpunten uit deze inventarisatie en nodigen een aantal gemeenten uit hun verhaal te vertellen. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Hoe wordt dagbesteding ingevuld?
  • Hoe is de verdeling tussen algemene en maatwerkvoorzieningen?
  • Wordt er rekening gehouden met doelgroepen?
  • Hoe regelen gemeenten de inkoop?
  • Wat is de toekomstvisie van de gemeente betreffende dagbesteding?
  • Wat is er nodig om te komen tot die toekomstvisie? Welke stappen moeten gezet worden? En wie zijn daarbij nodig?
  • Wat zijn innovatieve voorbeelden en waarom? En hoe dragen die bij aan de toekomstvisie?

Bekijk de uitnodiging voor meer informatie

Programma

09:30-10:00 Inloop met koffie en thee
10:00-10:15 Aftrap en korte terugblik
10:15-11:00 Delen van inspirerende verhalen uit de praktijk
11:00-12:30 Thematafels: 3 praktijkvoorbeelden, 2 rondes
12:30-12:45 Terugkoppeling en vooruitblik
12:45-13:30 Afsluitende lunch

Locatie: De locatie van de bijeenkomst op 21 september is in de Pionier, Grebbeberglaan 15, Utrecht.

Aanmelden

Stuur vóór 14 september een mail naar m.andries@movisie.nl met uw naam, organisatie, e-mail en telefoonnummer. U ontvangt nog een bevestiging met routebeschrijving.

Transitiearena: tweemaandelijkse meet-ups

Movisie organiseert zogenaamde open transitiearena Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Het is een vorm van kennisuitwisseling en –deling en het gezamenlijk zoeken naar nieuwe 'rules of the game'. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering, experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en samen vooruit kijken. Het bijeenbrengen van verschillende perspectieven: aanbieders, sociale firma’s, gemeenten, en deelnemers staan centraal. Movisie wil graag experimenten volgen om van te leren en de opgedane kennis verder te verspreiden. We organiseren elke twee maanden op woensdagochtend een meet-up.

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn: 21 september en 23 november. Schrijf deze data alvast in uw agenda!

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shahrzad Nourozi, tel 06-55440576 of stuur een mail naar: s.nourozi@movisie.nl.

DownloadsTypeGrootte
uitnodiging-open-transitiearena-21-september-2016pdf285.09 KB