Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk

De transformatie is nog in volle gang. Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk krijgen een nieuwe invulling. Kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen. De Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk van Movisie is in het werkveld een begrip geworden. Het biedt deelnemers de gelegenheid om vernieuwing en verandering met elkaar te delen, experimenten te volgen en samen vooruit te kijken.

Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet: na een korte inleiding van participatie- en veranderdeskundige Marjet van Houten (Movisie) over de transformatie komen twee vernieuwende praktijkvoorbeelden aan bod en gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Dus ben je werkzaam in het sociaal domein en wil je dit eens ervaren en meedoen? Meld je dan aan voor de komende Transitiearena op 20 februari 2019!

Bijeenkomst Transitiearena

De Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk is een vorm van kennisuitwisseling en –deling en het gezamenlijk zoeken naar nieuwe 'rules of the game'. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering, experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en samen vooruit kijken. Het bijeen brengen van verschillende perspectieven: aanbieders, sociaal ondernemers, gemeenten, cliënten, staat centraal. Movisie wil graag experimenten volgen om van te leren en de opgedane kennis verder verspreiden. Het is een open bijeenkomst die één keer per twee maanden plaatsvindt.

Achtergrondinformatie Transitiearena

We starten om 10:00 (inloop vanaf 9:30) tot 12:45 met afsluitend een lunch bij The Colour Kitchen zuilen, Pr. Christinalaan 1, 3554 JL in Utrecht.

Thema’s die tijdens de Transitiearena aan de orde komen:

  • Co-creatie: samenspel gemeente, aanbieders en cliënten
  • Ondernemend werken in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk
  • Cliëntsturing en perspectief van de deelnemer
  • Combinatie van vormen en doelgroepen dagbesteding en beschut werk

Samenwerken aan werk en meedoen

Zoals gebruikelijk leidt Marjet van Houten van Movisie de bijeenkomst in met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift en een aantal actualiteiten. Daarna hebben we twee mooie voorbeelden uit de praktijk.

Onder de loep?
Heb jij ook een mooi (lokaal) praktijkvoorbeeld? En wil je deze onder de loep nemen, meer bekendheid geven, kijken waarom het goed werkt en juist ook de dingen bespreken die minder goed gaan? Meld jouw praktijkvoorbeeld dan aan door een mail te sturen naar m.andries@movisie.nl. Elk praktijkvoorbeeld presenteert zich kort (max. 15 minuten) waarbij het praktijkvoorbeeld geschetst wordt en de vragen hierboven aan bod komen. Tijdens de gesprekstafels gaan we hier vervolgens in kleinere groepen dieper op in.

Programma

09:30-10:00 Inloop met koffie en thee
10:00-10:30 Aftrap en korte inleiding
10:30-11:15 Delen van inspirerende verhalen uit de praktijk
11:15-12:30 Verdiepingsrondes aan tafels
12:30-12:45 Terugkoppeling en vooruitblik
12:45-13:30 Afsluitende lunch

Aanmelden

Wil je erbij zijn en meedoen? Stuur een mail naar m.andries@movisie.nl met jouw naam, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Je ontvangt voor aanvang nog een bevestiging met routebeschrijving.

De data van de transitiearena's voor 2019 zijn:

  • 15 mei
  • 11 september
  • 27 november