ONLINE BIJEENKOMST: Transitiearena Waardevol werk

Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk (6 mei)

De transformatie is nog steeds in volle gang. Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk krijgen een nieuwe invulling. Kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen. Het is nu tijd voor het oude loslaten en experimenteren met nieuwe vormen en verbindingen. En op zoek gaan naar ruimte voor vernieuwing en verandering en hoofd bieden aan de uitdagingen. Op woensdag 6 mei 2020 is er weer een bijeenkomst.

Let op: Deze bijeenkomst zal online plaatsvinden

De Transitiearena van 6 mei zal in verband met het corona-virus online plaatsvinden. De bijeenkomst zal in het teken staan van dagbesteding en beschutwerk tijdens de coronacrisis. Je kunt je gewoon aanmelden via onderstaand aanmeldformulier (scroll naar onder op deze pagina). Via de mail ontvang je enkele dagen voor 6 mei nadere informatie over hoe je online kunt deelnemen aan de bijeenkomst.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Elly IJland, 06 55 44 06 00.

De open Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk biedt deelnemers sinds eind 2014 de gelegenheid om vernieuwing en verandering met elkaar te delen, experimenten te volgen en samen vooruit te kijken. Het is een vorm van kennisuitwisseling en –deling en het gezamenlijk zoeken naar nieuwe 'rules of the game'. Het bijeen brengen van verschillende perspectieven: aanbieders, deelnemers, cliënten, beleidsmakers, onderzoekers, staat centraal. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering, experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en de opgedane kennis verspreiden.

We starten om 10:00 tot 12:45.

Programma

  • 10:00-10:30 Aftrap en korte terugblik
  • 10:30-11:15 Delen van inspirerende verhalen uit de praktijk
  • 11:15-12:30 Verdieping aan tafels
  • 12:30-12:45 Terugkoppeling en vooruitblik

Thema’s

  • Co-creatie: hoe kom je tot een goed lokaal samenspel en samenwerking met alle betrokken partijen?
  • Integrale aanpak: hoe kom je tot een integrale aanpak en verbindt je verschillende domeinen, wetten en budgetten?
  • Inclusie: hoe geef je inclusie vorm en werk je vanuit vraag en perspectief van de deelnemer?
  • Innovatie: hoe creëer je ruimte voor experimenten en innovatieve aanpakken met als doel werken aan duurzame, positieve verandering?
  • Hoe kun je op dit thema een lerende gemeente of organisatie zijn?

Wat gaan we doen?

We leiden we de bijeenkomst in met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift en een aantal actualiteiten. Daarna twee vernieuwende voorbeelden uit de praktijk en vervolgens in groepen uiteen om verder te verdiepen en uit te wisselen.

Onder de loep?

Heb jij ook een mooi (lokaal) praktijkvoorbeeld? En wil je deze onder de loep nemen, meer bekendheid geven, kijken waarom het goed werkt en juist ook de dingen bespreken die minder goed gaan? Meld jouw praktijkvoorbeeld aan door een mail te sturen naar Elly Ijland. Elk praktijkvoorbeeld presenteert zich kort (max. 15 minuten) waarbij het praktijkvoorbeeld, de vernieuwing, dilemma’s en uitdagingen geschetst worden. Tijdens de gesprekstafels gaan we hier vervolgens in kleinere groepen dieper op in.

Aanmelden Transitiearena 6 mei 2020