Transitiearena Werk en Wijk

Werken op maat: hoe kunnen mensen vanuit hun eigen talenten en behoeften ondersteund worden in hun zoektocht naar de best passende werkplek? En welke rol kan de lokale wijk daarin spelen? Dit is het thema van de transitiearena Werk en Wijk op 22 november 2023 in de Colour Kitchen Zuilen in Utrecht. Ben jij werkzaam bij een gemeente, sociaal wijkteam en/of een sociaal werkbedrijf en wil jij aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Meld je dan aan! De transitiearena wordt georganiseerd door Movisie en SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid.

Let op: deze bijeenkomst stond eerst gepland op 26 september 2023, maar is verplaatst naar 22 november 2023. Het programma is hetzelfde gebleven.

Onderwerpen die tijdens de transitiearena aan bod komen:

 • Van de wijk naar werk: op wijkniveau is veel mogelijk, maar hoe stem je dat goed af en verbeter je het perspectief op betaald werk vanuit de wijk? 
 • Co-creatie: hoe kom je tot een goed samenspel en goede samenwerking met alle betrokken partijen, zowel binnen de wijk als daarbuiten? En hoe zet je de mensen om wie het gaat en hun behoeften daarin centraal? 
 • Integrale aanpak: hoe kom je tot een integrale aanpak en verbind je verschillende domeinen zoals werk en zorg, de wetten en budgetten?
 • Innovatie: hoe creëer je ruimte voor experimenten en innovatieve aanpakken met als doel om te werken aan duurzame, positieve verandering en impact op verschillende niveaus? 
 • Wat kan je zelf als gemeente, sociaal wijkteam of sociaal werkbedrijf doen om lerend te blijven op dit thema? 

Wat gaan we doen?

In de transitiearena kijken we gezamenlijk met collega’s vanuit verschillende arbeidsmarktregio’s naar verandering en hoe je dat kunt vertalen naar concrete stappen voor je eigen lokale praktijk. We starten de bijeenkomst met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift. Daarna laten we vernieuwende voorbeelden uit de praktijk aan het woord en vervolgens gaan we in groepen uiteen om te verdiepen en uit te wisselen op dit thema. We sluiten af met een netwerklunch. 

Programma

 • 09:00-09:30 uur: inloop met koffie en thee bij Colour Kitchen Zuilen, Utrecht 
 • 10:00-10:30 uur: introductie transitiearena 
 • 10:30-11:15 uur: delen van twee inspirerende praktijkvoorbeelden
  o    Sterk door Werk
  o    Baankans! 
 • 11:15-12:30 uur: verdieping in groepen 
 • 12:30-12:45 uur: terugkoppeling en blik vooruit 
 • 12:45-13:30 uur: afsluitende lunch

Praktijkvoorbeelden 

Sterk door Werk

Monique Wassenburg, regionaal projectleider Sterk door Werk Rivierenland en Linda Lam, IPS-begeleider Werkzaak Rivierenland, presenteren het regionaal project Sterk door Werk. Hierbij wordt de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) gebruikt om deelnemers met een psychische kwetsbaarheid te begeleiden naar werk. Binnen deze methodiek zijn een behandeling bij de GGZ, intensieve begeleiding van een IPS-trajectbegeleider en ondersteuning bij het vinden en behouden van werk met elkaar verbonden. De werkgevers die hieraan meewerken krijgen zelf ook advies. De capaciteiten en wensen van de werkzoekende zijn hierbij het uitgangspunt. Door het contact tussen werkzoekende, zorg, IPS-trajectbegeleider en werkgever, kunnen partijen goed inspelen op eventuele knelpunten en deze tijdig opvangen. Maatwerk en persoonlijke begeleiding zijn de kern van de aanpak. Lees meer informatie over Sterk door Werk

Baankans!

Ruben Blanke, businesscoach Sociaal Ondernemen (BSO) en bestuurslid van Social Club Den Haag, vertelt over de pilot Baankans!. Binnen deze pilot slaan buurtorganisaties en lokale sociale ondernemers in Den Haag de handen ineen om gezamenlijk stadsgenoten met een langdurige uitkering weer perspectief te geven op een baan en een opleiding. Samen met de coaches van Stichting Studeren & Werken op Maat en de buurtorganisaties gaat Social Club Den Haag op zoek naar de passies en talenten van deze mensen. Bij deelnemende ondernemers wordt er gezocht naar een passende plek waar de werkzoekende op de werkvloer kan ontdekken waar diens kracht ligt. De sociale onderneming is een werkontwikkelplek / re-integratieplek voor de kandidaat en (meestal) geen eindstation, zodat de kandidaat na de sociale onderneming kan doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Lees meer informatie over Baankans!. Lees ook het artikel over Baankans!

Zelf een keer presenteren? 

We zijn altijd op zoek naar mooie praktijkvoorbeelden! Heb jij zelf ook een mooi (lokaal) praktijkvoorbeeld? En wil je deze een volgende keer onder de loep laten nemen en meer bekendheid geven? Zodat je kunt delen waarom jouw voorbeeld goed werkt of waar je soms tegenaan loopt? Meld jouw praktijkvoorbeeld dan aan door een mail te sturen naar Helen Fitzpatrick (h.fitzpatrick@movisie.nl). 

Aanmelden

Meld je aan via onderstaand formulier. We hopen je op de transitiearena te zien! Graag ontvangen we een afmeldbericht als je onverhoopt toch niet kan deelnemen via evenementen@movisie.nl.

Transitiearena Werk en Wijk 22 november 2023