Tweedaagse cursus Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB

11 maart 2015, 4 november 2015

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij zwakbegaafde en licht verstandelijk beperkte (LVB) mensen komt regelmatig voor, variërend van lichte tot zeer ernstige vormen. Uit onderzoek blijkt dat er dat er binnen de groep plegers van SGG een oververtegenwoordiging is van LVB en zwakbegaafde mensen.

Lees meer informatie op de website

Datum

11 maart en 4 november

Locatie

11 maart in Utrecht

4 november in Zwolle

Kennisdossier