UITGESTELD: Nederlands Congres Volksgezondheid

Preventie is mensenwerk

Hoe zorgen we voor een eerlijke en inclusieve samenleving waarin gezondheid een centrale waarde inneemt? Vraagt dit om nieuwe vormen van samenwerking en bestuur? En zo ja, hoe dan? Op 8 april komen op het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) wetenschap, beleid en praktijk samen. Vijf 'tracks' nemen gezondheid als leidmotief om nieuwe verbindingen tot stand te brengen tussen onderwijs, gezondheidszorg, sport, sociaal beleid, de samenleving als geheel en met de (rol van de) mens centraal. Movisie en het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ) verzorgen samen één van de tracks.

Congres uitgesteld

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, is besloten dit congres uit te stellen naar een later moment. Wanneer en in welke vorm het congres plaatsvindt wordt nader bepaald.

Andere tracks, oftewel inhoudelijke programma's, worden verzorgd door Federatie voor Gezondheid en Klimaatverbond Nederland, ZonMw, TNO en de GGD-GHOR.

Door andere ogen, samen met de samenleving

In de track van Movisie en het NCJ word je uitgedaagd om anders te kijken. Laat je inspireren door radicale veranderingen uit andere domeinen en branches en ontdek met ons wat dit voor de eigen werkpraktijk kan betekenen. Hoe geven ondernemende burgers preventie en ondersteuning vorm, hoe betrekken ondernemers écht de klant en hoe veranderen zij vanuit de vraag, het aanbod van geleverde zorg en diensten. En gaat dat helemaal vanzelf, wat is ervoor nodig en is er ook een keerzijde? We delen voorbeelden hoe iedereen kan zorgen voor de zorg voor morgen. Samen met de samenleving.

Lees meer en meld je aan