UITGESTELD: Werkconferentie Samen Werken, Burgerinitiatieven Helpen?!

Er staan te veel mensen aan de kant, terwijl zij wel graag willen werken. Heel vervelend voor de mensen die het aangaat én ook heel vervelend voor gemeenten en de samenleving als geheel. In de werkconferentie ‘Samen Werken, Burgerinitiatieven Helpen?!’ van ReconnAct zoeken we met elkaar naar oplossingen voor hoe het beter kan. Hoe kunnen we statushouders nog beter naar en in het werk begeleiden? En hoe krijgen we langdurig werklozen toch aan het werk? Ook buigen we ons over de toekomst van de arbeidsmarkt. Is er straks wél plaats voor iedereen?

Gelukkig zien we als het gaat om arbeidsmarktprojecten steeds meer samenwerking tussen lokale overheden en burgerinitiatieven. Dragen deze initiatieven daadwerkelijk bij aan een goed werkende arbeidsmarkt? En zien gemeenten deze burgerinitiatieven als een welkome aanvulling of eerder als een bedreiging? Zijn ze een lust (want inwoners zetten zich vol ambitie in en met enthousiasme en vaak met resultaat), of zijn ze een last (want ze vragen aandacht, vergen tijd en soms een financiële bijdrage), of zijn ze louter een win-win-sitatie? Hoe werken gemeenten en burgerinitiatieven optimaal samen?

Janny Bakker-Klein van Movisie is één van de hoofdsprekers. Marjet van Houten verzorgt een workshop.

Voor wie?

Iedereen die meewerkt aan een goed werkende arbeidsmarkt zoals bestuur en management van gemeenten, sociale diensten, brancheorganisaties, kennisinstellingen, UWV Werkbedrijf, WerkgeversServicePunt, fondsen en foundations en bedrijven.

Programma

14.30-15.00 uur: Inloop
15.00-18.00 uur: Inhoudelijk programma: keynotes en workshops
18.00-19.30 uur: Drankje, Tapas Diner

Meer informatie en aanmelden