Uitnodiging: Landelijke Social Art Lab: ‘Art & Care’

15 december 2017

Culturele interventies binnen zorg en welzijn staan erg in de belangstelling. Het gaat om kunst- en cultuurprojecten die tot doel hebben om de positieve gezondheid van kwetsbare mensen te verbeteren. Op 15 december organiseren we een Social Art Lab: ‘Art & Care’. Ben jij als beleidsmaker, beslisser, ontwikkelaar of financier betrokken op dit onderwerp? Dan nodigen we je van harte uit!

Tijdens het Social Art Lab: ‘Art & Care’ presenteert Movisie de eerste bevindingen uit het kennisdossier ‘Wat werkt bij culturele interventies ten aanzien van positieve gezondheid’ en gaan we dieper in op de vertaalslag die nodig is om vanuit deze kennis in de praktijk te komen tot meer impact en effectiviteit. Ook is er gelegenheid tot netwerken en zetten we in op verdere samenwerking gericht op verbinding en duurzame investering van kunst & cultuur en zorg & welzijn.

Praktische informatie

Het Social Art Lab is op vrijdag 15 december 2017 bij The Colour Kitchen Zuilen, Pr. Christinalaan 1, 3554 JL in Utrecht om 14:00 (inloop vanaf 13:30) tot 16:30 met aansluitend een netwerkborrel.

Voor wie

 • beleidsmakers en beslissers van gemeenten of instellingen uit zorg, welzijn en cultuur,
 • zorgverzekeraars, fondsen en andere mogelijke financiers,
 • uitvoerders in de praktijk van zorg, welzijn en cultuur.

Werkzame elementen

Een recent door Movisie, LKCA en Windesheim/SCP uitgevoerde kennissynthese ‘Kunst en positieve gezondheid’ i.o.v. ZonMw geeft, naast effecten, zicht op belangrijke succes- en faalfactoren en ontwikkelingen in beleid en praktijk. Verrijking en benutting van deze kennis kan zorgen voor kwaliteitsverbetering, verduurzaming en het vergroten van de effectiviteit van culturele interventies. Met het dossier ‘Wat werkt bij culturele interventies ten aanzien van positieve gezondheid’ willen we de kennis uit de kennissynthese meer toegankelijk maken voor een brede doelgroep en aanvullen met kennis over werkzame elementen. We starten met de focus op ouderen.

Ook ontwikkelen we op basis van deze kennis een training ‘Creating Change through Cultural Interventions’ voor uitvoerders, gericht op het zichtbaar maken van impact en hoe je meer en duurzamer impact kunt bereiken met je interventie. Met het Wat Werkt dossier en de training sluiten we aan bij de ‘Transformatieagenda Kunst en cultuur met zorg en welzijn’ die Movisie, samen met ActiZ, HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) en Viatore, begin dit jaar presenteerde.

Programma Social Art Lab ‘Art & Care’

10:00-13:30      Proeverij training (inclusief lunch voor proeverij deelnemers)

13:30-14:00      Inloop met koffie en thee

14:00-16:30      

 • Welkom, kennismaking
 • Presentatie Dossier ‘Wat werkt bij culturele interventies’
 • Verdiepingssessies aan gesprekstafels
 • Terugkoppeling

16:30-17:30      Afsluiting en netwerkborrel

Aanmelden Social Art Lab

Stuur vóór 4 december een mail naar e.even@movisie.nl met uw naam, organisatie, e-mail en telefoonnummer. U ontvangt voor aanvang nog een bevestiging met routebeschrijving. Wees er snel bij! Er is beperkt plek en we zoeken naar een mix van ontwikkelaars, uitvoerders en mogelijkmakers (beleid en geld), evenals een goede mix tussen de verschillende sectoren zorg, welzijn en cultuur.

Proeverij training ‘Creating Change through Cultural Interventions’

In de ochtend willen we een korte proeverij geven van de training ‘Creating Change through Cultural Interventions’. Deze training is bedoeld voor interventieontwikkelaars en -uitvoerders.

Wat gaan we doen? Aan de hand van een denkmodel onderzoeken we met elkaar welke veranderingen je met jouw interventie voor ogen hebt en bij wie, hoe je die veranderingen zichtbaar kunt maken en hoe je meer of duurzamer impact kunt krijgen. Aan het eind van deze sessie heb je een interventie-ontwikkelplan dat aangeeft aan welke punten je kunt werken om je interventie effectiever te maken.

Waarom? Het vergroten van effectiviteit van je interventie of aanpak is belangrijk om doelen van jezelf, de deelnemers of de opdrachtgever te bereiken. Daarnaast wordt het steeds belangrijker dat je deze effectiviteit ook daadwerkelijk kunt onderbouwen; opdrachtgevers vragen om transparantie en verantwoording van je werkwijze en behaalde resultaten en effecten.

Deze ochtend is een voorproefje van de uitgebreidere training “In vijf stappen naar een effectieve culturele interventie” die we in 2018 gaan aanbieden, waar in enkele bijeenkomsten de volgende elementen uit het ontwikkelplan aan de orde komen:

 • Stap 1: Wat doe je?  
 • Stap 2: Waarom werkt het? 
 • Stap 3: Hoe werkt het?
 • Stap 4: Leren van meten
 • Stap 5: Impact in beeld

Aanmelden Proeverij

Meld je dan snel aan via een mail naar e.even@movisie.nl met je naam, contactgegevens en naam/korte omschrijving van je interventie of project. We hebben plek voor maximaal 8 deelnemers.