Uitnodiging Uitvoeringsautoriteit - vervolgbijeenkomst 18-/18+

3 oktober 2017

Werkt u in het sociaal domein en houdt u zich bezig met de ondersteuning van jongeren? Bijvoorbeeld als jeugdhulpverlener, generalist, zorgaanbieder, WMO-consulent, wijkteammanager, casemanager of schuldhulpmedewerker? Dan zijn wij op zoek naar u en uw ervaringen!

A+O fonds Gemeenten, het Nederlands Jeugdinstituut, Ingrado en Movisie organiseren samen een vervolgbijeenkomst rondom het thema 18-/18+. De startbijeenkomst was op 6 april.

Opzet congres

Tijdens deze bijeenkomst van de Uitvoeringsautoriteit gaan we samen aan de slag met de onderwerpen die tijdens de vorige bijeenkomst van 6 april jl. zijn opgesteld. Welke concrete oplossingen kunnen uitvoerders zelf aandragen? Wat hebben zij nodig van hun leidinggevenden? Van hun bestuur? En van de ondersteunende organisaties er omheen? Daarnaast is er veel ruimte om eigen plannen in te dienen, mee te denken met  ideeën van collega-uitvoerders en samen op zoek te gaan naar plannen die direct uitvoerbaar zijn in de praktijk.

Wanneer: 3 oktober 2017, 09.30 - 16.00 uur

Waar: De Munt, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht

Programma

  • Ruben te Winkel, reclasseringswerker in Nijmegen, neemt ons op levendige wijze mee in de praktijk van zijn werk. Zijn cliënten hebben allemaal wat op hun kerfstok, maar hebben ook zorg en begeleiding nodig. Dagelijks is hij in de weer met professionals uit het sociaal domein om wat voor zijn mensen te bereiken en ze op het rechte pad te houden.
  • Gemeente Tilburg komt enthousiast vertellen over hun preventieproject ‘Vroegsignalering 12-minners’. Wat is er nodig om een gemeenschappelijke taal voor professionals te ontwikkelen zodat er wordt voorkomen dat kinderen jonger dan 12 jaar crimineel gedrag vertonen? Wat vraagt dit van de professionals in de diverse disciplines? Hoe bepaalt u als professional wanneer er interventie nodig is en hoe deze interventie eenduidig wordt uitgevoerd?
  • En de gehele dag wordt weer begeleid door Rob Koops, een bekende en enthousiaste dagvoorzitter.
  • Daarnaast is heel  tijd om met elkaar te overleggen onder begeleiding van deskundigen uit het veld.

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeld worden er kosten in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor deze bijeenkomst. Daarna brengen wij € 150,- in rekening.

TIP: Geef u ook op voor de bijeenkomst op 9 november over integraal werken. Deze bijeenkomst staat daarnaast in het teken van de verkiezing van de Uitvoerder van het jaar 2017!