Het uur van de mantelzorg: laagdrempelige respijtvoorzieningen

In dit webinar van een uur neemt het AdviesTeam Mantelzorg je graag mee in het onderwerp ‘respijtzorg’, een thema waar de afgelopen tijd meerdere vragen over zijn binnengekomen bij het AdviesTeam Mantelzorg. Waar kun je aan denken bij respijtzorg, wat weten we er al over en hoe kan respijtzorg in jouw gemeente of regio op een laagdrempelige manier worden ingezet? Allemaal vragen die tijdens dit webinar behandeld worden.

Gemeente Het Hogeland vertelt hoe zij respijtzorg een nadrukkelijke plek geeft in het ontwikkelen van voorliggende vormen van dagbesteding. Daarnaast is er ruimte om tijdens dit webinar onderling vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten, organisaties binnen zorg en welzijn en uiteraard voor mantelzorgers zelf. Aanmelden kan met onderstaand formulier.

Programma

09.50 - 10.00 uur Inloop
10.00 - 10.05 uur Welkom en introductie    
10.05 - 10.20 uur Presentatie AdviesTeam Mantelzorg    
10.20 - 10.40 uur Gemeente Het Hogeland aan het woord    
10.40 - 10.55 uur In gesprek met elkaar    
10.55 - 11.00 uur Afsluiting   

Webinar Laagdrempelige respijtvoorzieningen