Het uur van de mantelzorg: logeerzorg

Het Adviesteam Mantelzorg ontvangt regelmatig vragen over respijtzorg,  in het bijzonder over logeerzorg. In dit interactieve uur van de mantelzorg verbreden we je blik op logeerzorg en gaan we het gesprek aan met onze gasten. Je kunt je via het formulier hieronder aanmelden. Welke vraag wil jij beantwoord krijgen? 

Sprekers

  • Petra Oxfoort, zorgmanager bij Respijthuis Alkmaar. Het Respijthuis bestaat al 11 jaar. Wat is het succes van deze voorziening? Welke ontwikkelingen maakte het respijthuis door? Hoe wordt de logeerzorg georganiseerd en gefinancierd? 
  • Sabine Blom, oprichter Saar aan Huis en Margot Lutz, regiomanager Haarlemmermeer. Saar aan Huis biedt logeerzorg aan huis, een alternatieve vorm van logeerzorg. Wat maakt deze voorziening zo uniek? Hoe krijgt logeerzorg aan huis vorm? Hoe wordt deze vorm gefinancierd?

Programma

  • Inloop: 09.50 - 10.00
  • Welkom en introductie: 10.00 - 10.10
  • In gesprek met: Petra Oxfoort, Respijthuis Alkmaar: 10.10 - 10.30
  • Filmpje: 10.30 - 10.35
  • In gesprek met: Sabine Blom en Margot Lutz, over logeerzorg aan huis: 10.35 - 10.55
  • Afsluiting: 10.55 - 11.00

Het Adviesteam Mantelzorg bestaat uit mantelzorgdeskundigen die gemeenten en betrokken organisaties kunnen adviseren over onder andere respijtzorg, het bereiken van mantelzorgers en het betrekken van welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Het adviesteam is opgezet door de VNG, Movisie, MantelzorgNL en het ministerie van VWS. Zij zijn telefonisch of via WhatsApp te bereiken via 030 - 659 22 20 of per mail via adviesteam@mantelzorg.nl.

Webinar: Het uur van de mantelzorg: logeerzorg