Van verantwoorden naar kwaliteitsverbetering in het sociaal domein

Verschillende gemeenten laten zich bij het formuleren van beleid rondom zorg en ondersteuning vanuit de Wmo inspireren door outcome indicatoren die worden gebruikt binnen de jeugdhulp. Wat is het doel of gewenste resultaat van een bepaalde voorziening of activiteit, oftewel, wat is de outcome? Hoe ga je met elkaar in gesprek over doelen en resultaten? In hoeverre hebben zowel gemeente als aanbieder baat bij het gebruik van indicatoren? En ligt de focus op verantwoorden of op kwaliteitsverbetering? Op 11 februari 2020 organiseren Vilans, het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie een bijeenkomst waarin uitwisseling centraal staat.

Drie sprekers delen verschillende voorbeelden uit praktijk en beleid. Een regio deelt tijdens de bijeenkomst haar aanpak en ervaringen rondom het gebruik van indicatoren. Hierbij is aandacht voor de vraag hoe je het gesprek voert met aanbieders en wat nodig is voor een ‘cultuuromslag’ bij de gemeente en aanbieders. Hierna vertelt het NJi over de successen en belemmeringen rondom het werken met de outcome-indicatoren in het jeugddomein. En presenteert Evert Schot van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) de nieuwe kijk op verantwoorden op basis van het advies ‘Blijk van Vertrouwen’ dat de raad in 2019 uitbracht.

Samen bekijken deelnemers wat nodig is voor het behalen van de gewenste resultaten én voor een goed gesprek tussen gemeenten en aanbieders. De gedeelde kennis wordt landelijk verspreid, zodat ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op 11 februari 2020 van 13.30 tot 17.00 uur in Utrecht. Inloop is vanaf 13.00 uur.  

Voor wie?

Ben je beleids- of programma-adviseur van een gemeente of manager of bestuurder van een zorgorganisatie? We stimuleren de aanmelding van een duo’s die bestaan uit professionals werkzaam bij de gemeente en aanbieders die zorg leveren.

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met Krista van Mourik: k.vanmourik@movisie.nl.

Programma

De middag begint met een korte inleiding. Daarna wordt een praktijkvoorbeeld gepresenteerd:

  • Praktijk pitch vanuit de regio Utrecht-West: Welke stappen hebben zij gezet om tot geschikte indicatoren te komen? Wat heeft dit opgeleverd?

Tot slot zijn er twee verdiepende inspiratiesessies:

  • Inspiratie vanuit het jeugddomein: Wat zijn de successen en barrières voor het gebruik van outcome-indicatoren (NJi)
  • Inspiratie op basis van het rapport ‘Blijk van vertrouwen’: Hoe kun je anders verantwoorden voor goede zorg? (Evert Schot, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving)
  • Uitwisselen van ervaringen met, vragen over en tips voor het gebruik van outcome-indicatoren in het Wmo-domein.

Aanmelden

Meld je aan via onderstaand aanmeldformulier. Er is plaats voor 20 deelnemers.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Let op! Bij annulering korter dan zeven dagen voor de bijeenkomst of wanneer je zonder tijdige annulering niet aanwezig bent, brengen we een bedrag van 50 euro excl. BTW bij je in rekening.

We hopen je te ontmoeten tijdens de bijeenkomst!

Aanmeldformulier Van verantwoorden naar kwaliteitsverbetering in het sociaal domein