Versterk de lokale samenwerking | inspiratiemiddag

12 december 2017

Lokale samenwerking tussen gemeente, zorg en welzijn is belangrijk om cliënten en hun mantelzorgers goed te ondersteunen. Nu mensen langer thuis blijven wonen is het extra belangrijk dat formele en informele zorg soepel op elkaar aansluiten. Op dinsdag 12 december organiseert Movisie een inspiratiemiddag over het thema samenspel.

Voor wie

U bent werkzaam bij een zorg- of welzijnsaanbieder, vrijwilligersorganisatie, mantelzorgsteunpunt of gemeente en u wilt samen met collega-organisaties werken aan een verbeterprogramma. Bijvoorbeeld:

 • Hoe kunnen we samen met lokale partners meer mantelzorgers bereiken?
 • Hoe moet het aanbod van respijtzorg er in onze gemeente uit zien?
 • Hoe zetten wij een expertisecentrum informele zorg op? En welke rol heeft dat?
 • Hoe krijgen we beter zicht op wat we doen voor mantelzorgers? En hoe sluit dat aan bij de wensen en behoeften?

Samenwerking

Juist omdat ‘samenwerken’ het thema is, willen we dat u samen met anderen komt. Als lokale aanbieder van zorg en ondersteuning kunt u bijvoorbeeld de vrijwilligersorganisatie of de gemeente meenemen. Bent u werkzaam bij de gemeente, nodig dan lokale aanbieder(s) uit.

Deze middag komen de 5 aspecten van goede samenwerking aan de orde: ambitie, belang, organisatie, relatie en proces. In workshops worden diverse goede voorbeelden van lokale samenwerking gegeven en wordt ingegaan op wijze waarop dit gedaan is. Een middag waarin leren, delen en plezier centraal staat. U gaat geënthousiasmeerd naar huis met goede ideeën en tools om uw lokale samenwerking op een hoger plan te tillen.

Programma

13.00 Inloop

13.30 Welkom, programma en kennismaking

Plenair ‘Gedeelde ambitie in lokaal samenspel?’

Werksessies

 1. Lokaal samenspel faciliteren
 2. Samenspel op basis van outcome gericht werken
 3. Verhalen delen beweegt tot samenspel
 4. Inzet van waarderend werken in samenspel

16.30    Borrel en napraten

Locatie en tijd

 • Datum: 12 december 2017
 • Locatie: Mammoni, Mariaplaats 14, Utrecht
 • Tijd: 13:30-17:00 uur (inloop vanaf 13:00, borrel om 16:30 uur)

De bijeenkomst is vrij toegankelijk. Wees er snel bij in verband met beschikbare capaciteit!

Infographic Samenwerken met Informele zorg
Hoe werken de gemeente en lokale organisaties goed samen met  actieve burgers? Lees de toelichting van Anita Peters, expert informele zorg bij Movisie over de infographic Samenwerken met informele zorg.