Vervolgbijeenkomst 4D(Zelf)zorg symposium

24 maart 2015

Op 24 maart vindt het vervolg plaats van de netwerkbijeenkomst 4D (Zelf)zorg foundation van Movisie en LOC. Doel van deze bijeenkomst:  Het uitwisselen van ervaringen over de relatie tussen zelfregie en zingeving, met mensen die daar in de praktijk mee werken. Waarbij we zowel oog willen hebben voor de aanpak binnen de zorg voor volwassenen als de aanpak binnen de jeugdhulp.
 

Wat betekent zingeving voor ieder van ons persoonlijk, en hoe zien we die vertaling concreet in ons werk als (ervaringdeskundige) professional? Hierover gaan we met elkaar in gesprek.

Programma:

13.45  - 14.00                       Inloop met koffie/thee
14.00 – 14.30                       Inleiding en plenaire workshop
14.30 – 15.15                       Uitwisseling van ervaringen/bevindingen
15.15 – 15.30                       Pauze
15.30 – 16.15                       Terugblik op uitwisseling en conclusies naar toekomst
16.15 – 17.00                       Lezing Monique de Heij  Bestaansleegte en zingeving

Monique de Heij heeft sinds 1990 een praktijk voor integratieve psychotherapie en is tevens auteur van het boek: ‘Bestaansleegte, hoe hechting leegte overwint'. Kijk voor meer informatie op haar website.

Inschrijven via info@4dzelfzorg.nl (naam, bedrijf, functie). Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag.

Datum

24 maart 2015 van 14.00 - 17.00

Locatie

Utrecht