Verwarde personen: gezamenlijke aanpak voor een zo zelfstandig mogelijk leven

4 oktober 2016

Waarom is het voor verwarde personen het beste wanneer ze zelfstandig wonen? Wanneer is een persoon met een ernstige psychiatrische aandoening een gevaar voor zichzelf en moet je ingrijpen? Hoe voorkomen we dat mensen verward raken? Deze vragen worden onder meer beantwoord tijdens het congres Verwarde personen op dinsdag 4 oktober.

Ook mensen met ernstige psychiatrische problemen hebben het recht op een zo zelfstandig mogelijk leven. Beter nog, zo zelfstandig mogelijk zijn betekent een betere kwaliteit van leven. Maar de ondersteuning voor deze mensen vertoont gebreken die onder meer de bron is van de stijging van het aantal ‘verwarde' personen.

Plan van aanpak

Inzet van de transities is onder meer dat mensen met stevige problemen zo zelfstandig mogelijk gaan wonen. Dit levert met name bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) de nodige hoofdbrekens op. Die hoofdbrekens komen onder meer tot uiting in de snelle stijging van het aantal verwarde personen in Nederland in de afgelopen vier jaar, een ontwikkeling waar op dit moment het zogeheten ‘aanjaagteam’, ingesteld door VWS, een plan aan aanpak voor ontwikkeld. De definitieve versie van dit plan verschijnt in september.

Deze dag

  • Ontvang je inzicht in het plan van aanpak over zorg en ondersteuning van verwarde personen
  • Leer je wat het zelfstandig (blijven) wonen van verwarde personen betekent voor de buurt
  • Ontvang je handvatten hoe je de ondersteuning van mensen met een EPA het beste regelt
  • Bezin je je op wat privacy, ongezond gedrag en gevaar voor de omgeving eigenlijk betekenen

Meer informatie

Lees meer informatie en meld je aan.