V...M debat Verschil moet er zijn. Over de blijvende noodzaak van gender in de zorg

Op 22 november 2018 organiseren Hogeschool Utrecht, Universiteit Leiden, Altrecht en Movisie het V...M debat 'Verschil moet er zijn. Over de blijvende noodzaak van gender in de zorg'. Dit lustrumsymposium kijkt terug op 50 spraakmakende debatten, waarin gender voor elk thema het uitgangspunt vormde, en beschouwt daarnaast de toekomst van gender binnen zorg en welzijn.

Met dit symposium willen wij de visie op het belang van gender voor de kwaliteit van zorg en welzijn levendig en actueel houden. Zodat we de vinger aan de pols kunnen houden van de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein. Naast eigen sprekers laat een keur aan vooraanstaande gasten hun licht schijnen over de positie van gender binnen het eigen vakgebied. Mede door jouw expertise, geestdrift en expertise zal dit debat impact hebben. Dus inspireer en laat je inspireren!

Download uitnodiging

Programma

13.00 - 13.30 uur Inloop

13.30 - 13.35 uur Welkom door de dagvoorzitter Charlotte van Besouw, hogeschooldocent Social Work Hogeschool Utrecht en coördinator/docent postbacheloropleiding huiselijk geweld Sociale Academie Utrecht. Lid van de V…M debatcie.

13.35 -13.55 uur '50 V…M debatten, Verleden, heden en toekomst' door Marlies Groeneveld, stafmedewerker huiselijk geweld en kindermishandeling Altrecht GGz, voorzitter V…M debatcie en
Ikram Taouanza, socioloog, Movisie en Kennisplatform Integratie en Samenleving. Lid van de V…M debatcie.

14.00 - 14.30 uur 'Feminisme, terug van nooit weggeweest' door Anja Meulenbelt.

14.30 - 15.00 uur 'Gender en cultuursensitiviteit' door Assmaa Kammitte.

15.00 - 15.30 uur Pauze

15.30 - 16.00 uur 'Het eeuwige wiel. Seksueel geweld en de positie van vrouwen na de #Me too discussie' door Nelleke J. Nicolai.

16.00 - 16.30 uur 'Zijn mannen in de zorg en hulpverlening nog wel nodig?' door Jan Baars

16.30 - 17.00 uur Paneldiscussie

17.00 - 17.05 uur Afsluiting door de dagvoorzitter.

17.05 - 18.00 uur Hapje en een drankje.

Locatie van het symposium

De Kapel, Conferentiecentrum, Stiltecentrum
Gedachtengang 2, 3705 WH Zeist (Altrecht, locatie Zeist)
Let op: nog niet alle navigatiesystemen kennen de adressen op het Sanatoriumterrein in Zeist. Gebruik dan Oude Arnhemseweg 260 en volg de borden naar Altrecht. Volg vervolgens de borden op het terrein naar Gedachtengang 2.

Kosten en aanmelden

De kosten voor dit symposium zijn 50,-
Aanmelden: Stuur een e-mail naar Joke Martens, j.martens@movisie.nl om je aan te melden.
Na aanmelding kun je  50,- overmaken naar bankrekening NL 54 INGB 0002 0284 82 t.n.v. A.M.M. van Gool-Stoelinga, Utrecht o.v.v. V…M debat 22 november 2018 en je naam. Daarna ontvang je een bevestiging. Meld je aan voor 15 november 2018.

Doel van de V…M debatten
Het doel van de V…M debatten is om hulpverleners uit diverse sectoren te informeren over actuele thema’s en onderlinge discussie en uitwisseling te stimuleren. Met hulpverleners bedoelen we alle disciplines, die werkzaam zijn in zorg en welzijn, bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, therapeuten, sociaal pedagogische hulpverleners, opbouwwerkers, jongerenwerkers, ouderenadviseurs, sociaal verpleegkundigen, gezinscoaches, gezinsverzorgers, gezinsvoogden, huisartsen, psychiaters en psychologen.