V...M Debat - 'Weerbaar tegen agressie'

11 mei 2017

Agressie tegen hulpverleners in de GGz, Sociale Dienst, Buurtteams, in ziekenhuizen, ambulancemedewerkers, tegen conducteurs in de trein of tegen grensrechters bij het voetbalveld, het lijkt de ‘gewoonste zaak’ van de wereld te worden. Beleidsmakers en politici spreken ferme taal als het gaat om de aanpak van agressie. Kortom, agressie is helaas niet meer weg te denken in onze samenleving! Opvallend in de agressiediscussie is, dat er nauwelijks aandacht is voor genderverschillen. Wat gaat er mis in de agressieregulatie tussen de seksen? Moet er verschil zijn in aanpak van agressie? In dit V…M debat gaan we hierover met elkaar in debat.

Het V..M debat en de paneldiscussie zullen worden geleid door Charlotte van Besouw, docent MWD / Supervisor / Coördinator Minor Agressie en Huiselijk Geweld bij de Hogeschool Utrecht en lid van de V...M debatcie. Verdere sprekers zijn:

Nelleke Nicolai, psychiater/psychotherapeut/psychoanalytica en auteur van o.a. Vrouwenhulpverlening in de Psychiatrie, Handboek Psychotherapie na seksueel misbruik en het recent verschenen boek Emotieregulatie, een kwestie van evenwicht, schetst hoe we deze problematiek kunnen begrijpen en ontrafelen. Zij behandelde bijna 30 jaar lang vrouwen die seksueel zijn misbruikt en momenteel werkt zij als coach, leertherapeut en supervisor oa bij de NVPP.

Berendineke Steenbergen, sociale wetenschapper, weerbaarheidstrainer, opleider van weerbaarheidstrainers en auteur van Het handboek weerbaarheid: van theorie naar toepassing, gaat in op de praktijk. Hoe kun je mannen en vrouwen ondersteunen in de vergroting van hun weerbaarheid en hen leren op een eigen wijze met hun boosheid en agressie om te gaan? Tevens is ze bestuurslid van de Stichting Kenniskring Weerbaarheid en samen met Betty-Ann Blommers is ze de kartrekker van het landelijk platform Marietje Kessels Projecten.

Waar en wanneer:

Donderdag 11 mei, 14:30-17:00 uur (inloop vanaf 14:15 uur)
Locatie: Movisie, Catharijnesingel 47, Utrecht
Prijs: €10,- , vóór 10 mei overmaken op NL 54 INGB 0002 0284 82 t.n.v. A.M.M. van Gool-Stoelinga, Utrecht o.v.v. V…M debat 11 mei 2017 en uw naam.
Aanmelden: Stuur een e-mail naar j.martens@movisie.nl

Het V…M debat wordt georganiseerd door Movisie, Hogeschool Utrecht, Universiteit Leiden en Altrecht.

Kennisdossier
Trefwoorden