Webinar: Aanpak discriminatie van mensen met een beperking

Er zijn vele vormen van discriminatie, maar niet alle vormen zijn even zichtbaar. Vaak komt de aanpak van discriminatie van mensen met een beperking op de laatste plek in het antidiscriminatiebeleid van gemeenten. Toegankelijkheid is wel een thema dat dankzij het VN-verdrag voor rechten van personen met een handicap bij steeds meer gemeenten op de agenda prijkt. Maar een aanpak gaat breder dan fysieke toegankelijkheid. Het gaat om gelijke rechten en kunnen meedoen in de samenleving.

Hoe kun je als gemeente discriminatie van mensen met een beperking (ook wel bekend als validisme) effectief aanpakken? Welke stappen moet je ondernemen en wie heb je daarbij nodig? We gaan in op succesvolle voorbeelden en bieden handvatten en tools.

Dit webinar is bedoeld voor alle gemeenteambtenaren die zich bezighouden met dit onderwerp.

Informatie en aanmelden

Datum: Maandag 9 oktober 2023
Tijd: 09:30 - 10:30 uur

Meld je via het formulier hieronder aan.

Online discriminatie aanpakken? Meld je aan voor het webinar!

Bannerfoto: Disabled And Here

Webinar: Aanpak discriminatie van mensen met een beperking