Webinar: Aanpak mantelzorgbeleid

In iedere gemeente zijn er mensen die zorg bieden aan een naaste. Soms een partner, soms een zorgintensief kind, soms een ouder, en soms allemaal tegelijk. Dat verdient erkenning, maar ook een helpende hand vanuit de gemeente waar dat nodig is.

In dit webinar van Adviesteam Mantelzorg, dat Movisie mede-organiseert, nemen wij je mee in stappen die je als gemeente kan zetten, waar je op moet letten, en hoe beleid en uitvoering hand in hand gaan. Ook gaan we in op de verschillende vraaggebieden van mantelzorgers waar jij als gemeente een rol in kan spelen.

Voor wie?

Voor beleidsadviseurs van gemeenten en welzijnsprofessionals die werken voor mantelzorgers.

Aanmelden