Webinar: Andries Baart over de basishouding en presentietheorie

Ruimte voor de basishouding

In een drieluik gaan we in gesprek met experts, managers, professionals en ervaringsdeskundigen over aanwezig zijn, vertrouwen en ruimte voor professionals. Ben jij werkzaam in de toegang? Dan mag je deze webinars niet missen! Op 18 juni organiseren wij het eerste webinar met Andries Baart over de basishouding en presentietheorie.

Een professionele basishouding is essentieel in het contact met inwoners. We weten dat het belangrijk is dat professionals met rust, aandacht en wederkerigheid oprecht verbinding kunnen maken met inwoners. Professionals zijn present,  authentiek en benaderbaar.

Maar hoe werkt dit in de praktijk? Want zo eenvoudig is dit niet. Waar liggen spanningsvelden voor professionals? Hoe beweeg je naar verandering met elkaar? En welke dilemma’s en kruispunten kom je tegen in het werk?

Andries Baart over de basishouding en presentietheorie

Ruimte voor de basishouding

Movisie presenteert in dit webinar de werkzame elementen van de professionele basishouding. Daarbij zal Andries Baart, grondlegger van de presentietheorie, deze toelichten. 

Portretfoto Silvie Janssen

Portretfoto Silvie Janssen (Linc naar Zorg)

Roel Remmits en Silvie Janssen werken bij Linc naar Zorg. In deze groeiende organisatie kenmerkt ‘er zijn’ en nabijheid de basishouding van professionals. Maar hoe houden zij dit scherp? Wat is nodig om medewerkers hierin te faciliteren en hoe vinden/zoeken ze naar andere manieren als iets niet zo goed lukt/loopt? In gesprek met deelnemers wisselen we dilemma’s en goede voorbeelden uit bij de toegang. 

Portretfoto Roel Remmits

Portretfoto Roel Remmits (Linc naar Zorg)

Het webinar is van 15.00 - 16.30 uur. Je kunt hem na aanmelden online bijwonen.

De andere twee webinars volgen op 1 oktober (Met Bert Santema over de basishouding na een melding) en op 12 november (Wat zijn dilemma’s en wat hebben professionals nodig?). 

Meld je hieronder aan voor het eerste webinar.

Andries Baart

Over Andries Baart

Zou het waar zijn dat sociaal werk draait om het oplossen of verlichten van sociale vraagstukken? Toegang krijgen, hebben en houden is in elk geval net zo belangrijk. Mismatches liggen om de hoek en moeten vermeden worden. Mismatches kosten handen vol geld en energie, veroorzaken pijn en onvrede, en zijn politiek gevaarlijk. Hoe doe je dat: mismatches ontlopen en een goede toegang verwerven?

In deze eerste bijenkomst laat Andries Baart vanuit de presentie zijn licht over deze vraag schijnen en zal ‘toegang’ breed uitwerken, ook als aansluiten en afstemmen.

Meer over Andries

Aanmelden webinar 18 juni ruimte voor de basishouding