Webinar: Kompas, ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Wat doe jij als je te maken krijgt met vormen van geweld in je werk als (sociaal) professional? Ben je op zoek naar methodieken en praktische tips over hoe je hier mee om kunt gaan? In zes webinars over uiteenlopende onderwerpen rond geweld geeft Movisie je concrete tools in handen. Het webinar van 7 december gaat over vermoedens van geweld concreet maken: wat kun je als professional met Kompas, het nieuwe instrument van Integraal Werken in de Wijk (IWW).

In het werken met jeugdigen en volwassenen in de wijk kun je ongemak ervaren. Je hoort, ziet en voelt signalen van geweld in de gesprekken die je voert en je kunt hier niet altijd de vinger op leggen. Meerdere hulpmiddelen staan tot je beschikking om de signalen te onderzoeken, maar welke kies je? De Lirik gebruik je bijvoorbeeld niet voor volwassenen. Maar wat dan wel? En wat doe je vervolgens? Dit vraagt om vakmanschap en besluitvaardigheid. Kompas kan je helpen om gericht te handelen en gesprekken te voeren over de vermoedens. IWW ontwikkelde voor professionals die in de wijk met mensen van verschillende leeftijden werken een ondersteuningsinstrument voor het concretiseren van vermoedens van geweld. Kompas is een hulpmiddel voor professionals om signalen, risicofactoren en beschermende factoren voor jezelf in kaart te brengen. Op basis van die inzichten kan de professional vermoedens concreet maken en besluiten wel of geen melding te doen bij Veilig Thuis. Het Kompas volgt de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Het Kompas is ontwikkeld met medewerkers van de Stichting Wijkteams Amersfoort. Enkele van hun ervaringen: ‘Het invullen is nuttig, hierdoor kregen medewerkers meer zicht op de onveiligheid van het systeem’, ‘Het helpt om vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld concreter te krijgen’ en ‘Je verzamelt feiten en argumenten om een besluit tot melding te onderbouwen.’ 

Het Kompas is gebaseerd op bestaande instrumenten, richtlijnen en documenten. Het sluit ook aan bij de vijf basisfuncties voor lokale teams. 

In dit webinar laten we zien hoe het instrument in de praktijk gebruikt kan worden. 

Meld je hieronder aan.

Meer weten over andere webinars? Klik hier!

Webinar-weken zonder geweld: Kompas, ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling