Webinar: RelatieWijs

Wat doe jij als je te maken krijgt met vormen van geweld in je werk als (sociaal) professional? Ben je op zoek naar methodieken en praktische tips over hoe je hier mee om kunt gaan? In zes webinars over uiteenlopende onderwerpen rond geweld geeft Movisie je concrete tools in handen. Het webinar van 9 december gaat over (ex-) partnergeweld en RelatieWijs.

Geweld in (ex-) partnerrelaties is één van de meest voorkomende vormen van huiselijk geweld. Als professional heb je hier regelmatig mee te maken. Dat vraagt veel van je. Het vraagt niet alleen een grondige kennis van alle vormen van geweld. Het vraagt ook een visie op (on)veiligheid, op conflicten, op grensoverschrijdend gedrag en op geweld.  

Veel professionals vinden het lastig om partnergeweld te bespreken. Er is bij alle betrokkenen nog steeds een taboe op grensoverschrijdend gedrag. Als professional kan je twijfelen over de ernst en de zwaarte van het geweld. Wanneer gaat een gewone ruzie over in huiselijk geweld? Hoe moet je de problemen inschatten; het gaat toch om volwassenen die een eigen verantwoordelijkheid hebben? En op welke manier kan je dat bespreken zonder direct te veroordelen? 

Een normstellend kader helpt te duiden, te beoordelen en een gesprek te voeren. RelatieWijs is een methode die handvatten geeft om dit te doen. Het stelt professionals sneller en vroegtijdig in staat om partnergeweld te signaleren, te duiden en te beoordelen. Is er sprake van een gewone ruzie? Of ernstig grensoverschrijdend gedrag?   

Het webinar is voor managers, beleidsmedewerker én professionals die meer willen weten of geïnteresseerd zijn om deze methode in de organisatie te gaan gebruiken. Om de methode te implementeren moeten professionals een training volgen. 

Meld je hieronder aan.

Meer weten over andere webinars? Klik hier!

Webinar-weken zonder geweld: RelatieWijs