Webinar: Samenhang bij de toegang in het sociaal domein

'Hoe krijgen we overzicht en inzicht in wat er allemaal gebeurt in het sociaal domein en wat er nog op ons af gaat komen?' Die vraag horen we vaak gesteld worden door gemeenten. En inderdaad is de hoeveelheid projecten, programma’s wetswijzigingen en ondersteuningspakketten enorm groot.

Hoe zie je als gemeente nog door de bomen het bos? In dit webinar proberen we daar samenhang in aan te brengen en met diverse partners in gesprek te gaan hoe je die samenhang en het overzicht - en daarmee inzicht - in wat er allemaal speelt kunt vergroten. Wat hebben uitvoeringsmedewerkers, beleidsadviseurs en managers/coördinatoren nodig om deze samenhang te creëren?

Samenhang binnen en buiten het sociaal domein

Samenhang omvat meerdere aspecten. Het is enerzijds gericht op integraal werken: het betekent meer samenhang brengen in de uitvoering van wetten in het sociaal domein en de aanpalende domeinen en daarbij ook het delen van gegevens op een nieuwe manier organiseren. Dat raakt de gemeentelijke organisatie in alle facetten. Daarnaast heeft samenhang betrekking op de verbinding tussen de vele verschillende projecten en programma’s binnen én buiten het sociaal domein. Deze keer hebben we het over het laatste: de externe samenhang. Movisie draagt een bijdrage tijdens deze bijeenkomst.

Programma

Meer informatie over het programma volgt nog.

Locatie en tijd

  • Online
  • Woensdag 5 juli, 10.00 - 11.00uur 

Doelgroep

Professionals in de uitvoering, beleidsmedewerkers, bestuurders en managers/coördinatoren binnen gemeenten en voor samenwerkingspartners binnen het sociaal domein

Meld je aan via de website van de VNG