Webinar: Samenwerken aan mantelzorgondersteuning: wat kun je hierin als gemeente betekenen?

Voor goede mantelzorgondersteuning is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen professionals en mantelzorgers én tussen professionals en organisaties. In dit webinar staat centraal hoe je als gemeente samenwerking met en voor mantelzorgers kunt stimuleren. Hoe breng en houd je een samenwerkingsbeweging op gang? Welke rol kun je spelen bij netwerkvorming en het verbreden van netwerken? In een klein uur leer je meer over zowel de theorie als de praktijk.

Roos Scherpenzeel van Movisie neemt je bijvoorbeeld mee in de condities voor succesvolle samenwerking van Kaats & Opheij en onderzoek van Suzanne Verdonschot. De praktijkvoorbeelden komen uit twee gemeenten. Zo vertelt Marieke Kerstens, beleidsmedewerker bij werkorganisatie CGM, onder andere hoe zij samen met beleidsmedewerkers van twee andere gemeenten het initiatief heeft genomen voor een Mantelzorgnota. In het Land van Cuijk werken hierdoor al 25 organisaties succesvol samen aan mantelzorgondersteuning op vijf thema’s. Ook gaan we in gesprek met Gert van Putten van de gemeente Arnhem over hoe zij lokaal samenwerken aan goede mantelzorgondersteuning en over de Gideonsaanpak die zij hierbij hanteren.

Dit webinar is speciaal bedoeld voor (beleids)medewerkers die werken bij een gemeente. Het webinar is een samenwerking van In voor mantelzorg-thuis en het Adviesteam Mantelzorg voor gemeenten, opgezet door de VNG, Movisie, MantelzorgNL en het ministerie van VWS.

Samenwerken aan mantelzorgondersteuning: wat kun je hierin als gemeente betekenen?