Webinar: waakvlamcontact voor mensen met een LVB

Meld je nu aan voor het webinar op donderdag 23 februari! 

Hoe kan waakvlamcontact bijdragen aan de ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking? Werkt het inderdaad preventief en draagt het bij aan het duurzaam vergroten van zelfredzaamheid? Luister naar praktijkervaringen en laat je inspireren!  

Tijdens het webinar op donderdag 23 februari van 15.00-16.00 nemen we je mee in het fenomeen van ‘de waakvlamfunctie’. We bespreken interactief de bevindingen van een pilot in de gemeente Zwijndrecht, aangevuld met ervaringen van enkele andere gemeenten. 

Pilotgemeente Zwijndrecht; langdurig en laagintensief

De gemeente Zwijndrecht voerde, evenals een aantal andere gemeenten, recent een pilot uit waarbij zogeheten lifecoaches middels een waakvlamcontact voor langere tijd gekoppeld zijn aan inwoners met een LVB. Dit betreft langdurig en laagintensief contact met als doel om tijdig te ondersteunen bij allerlei uitdagingen in de zelfredzaamheid en om verergering van eventuele problematiek te voorkomen. Leerlingen met een LVB in de fase 18-/18+ het speciaal onderwijs en inwoners met een LVB in een andere levensfase kunnen gebruik maken van een lifecoach. In Zwijndrecht wordt de lifecoach gezien als een gespecialiseerde vorm van onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Waarom dit webinar?

Tijdens dit webinar delen de projectleider en een lifecoach vanuit Zwijndrecht hun ervaringen met de pilot. Ook komen ervaringen van enkele andere gemeenten aan bod. Wat zijn de werkzame elementen van een waakvlamfunctie? Zijn er resultaten die wijzen op het vergroten van zelfredzaamheid en een preventieve werking? En wat zijn de belangrijkste geleerde lessen? Tijdens het webinar krijgt je antwoord op deze en andere vragen en is er ruimte om aanvullende vragen te stellen.

Voor wie?

Bent u sociaal professional, vrijwilliger, gemeenteambtenaar of vanuit een andere invalshoek geïnteresseerd? Het webinar is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in 'waakvlamcontact' voor mensen met een LVB. 

Praktisch

Tijd: 15.00-16.00, digitaal
Deelname is gratis. Aanmelden kan via onderstaand formulier. 

Alvast een voorproefje?

Lees onderstaand artikel op onze website:
Pilot gespecialiseerde cliëntondersteuning in Zwijndrecht: waakvlamfunctie voor mensen met een lvb.

Aanmelden webinar: waakvlamcontact voor mensen met een LVB