De weg naar heelwording

27 februari 2015

Interdisciplinair symposium: De weg naar heelwording: gidsen in het landschap van trauma, dissociatie en zingeving.

Trauma en dissociatie als gevolg van diepingrijpende ervaringen van huiselijk en seksueel geweld vragen om een lange en pijnlijke weg van heelwording. In dit interdisciplinaire symposium belichten gerenommeerde wetenschappers, therapeuten en ervaringsdeskundigen de gevolgen van trauma op verschillende terreinen van het leven. Aan de orde komen onder meer de verschillende fasen van traumatherapie, zingevingsvragen en rouw, religieuze thema’s, alsook kunst en verbeelding.

Lees meer informatie op de website

Datum

17 februari: 10.00 - 17.00 uur

Locatie

Conferentiecentrum Mennorode, Elspeet

Kennisdossier