Welzijnsdebat Sociale wijkteams: de vraagstukken op tafel

9 december 2014

Met de decentralisaties in het vooruitzicht hebben de meeste gemeenten gekozen om met wijkteams te gaan werken. Het kabinet en de gemeenten denken zo de organisatie van de ondersteuning aan burgers gemakkelijker én goedkoper te kunnen maken.

Maar uit recent onderzoek ‘De vormgeving van sociale (wijk)teams.’ van o.a. de Universiteit Twente blijkt dat het nog lang niet duidelijk is hoe die wijkteams straks in de praktijk te werk zullen gaan. Sterker nog, veel gemeenten weten nog niet hoe hun wijkteams straks georganiseerd moeten worden en wat precies hun taken zullen zijn.

Hoe gaat de aansturing van het wijkteam in uw gemeente eruit zien? Hoe zal er worden omgegaan met privacyvraagstukken? Wat zal uw rol als teamleider van een professional zijn, nu diegene vanuit een wijkteam zal gaan werken?

De vraagstukken en antwoorden op tafel

Belangrijke vraagstukken die iedereen bezighouden worden bespreekbaar gemaakt door deskundige sprekers als Shirine Moerkerken en Mathieu Weggeman. Wat gaat de toekomst voor de wijkteams brengen en hoe gaat u hier als teamleider mee om?

Lees meer over het congres en meld u aan op de website van Zorg + Welzijn /congressen.

Datum

9 december 2014

Locatie

Media Plaza, Utrecht