Werkatelier ondersteuning van eigen regievoering in het sociaal werk

2 november 2016

Welke houding en vaardigheden zijn nodig om de eigen regie van de mensen met en voor wie u werkt te ondersteunen? Wat werkt en wat werkt niet? Deze en andere vragen komen aan de orde in dit werkatelier over eigen regie.

Lector Lineke Verkooijen ontwikkelde de OER-theorie, eerst vooral voor de ouderenzorg maar de laatste jaren ook voor en met sociaal werkers die ‘in de wijk’ werken. In dit werkatelier gaan we aan de slag met sociaal werk vanuit de OER-competenties.

Wat gaan we doen?

We nemen je mee in de methodiek TSACE(P) is een procesmethodiek voor medewerkers van wijkteams voor ‘het generalistisch werken’. Het gaat dus niet over een professionele interventiemethodiek, maar over methodiek voor het proces van:

  • vraagverheldering
  • ondersteuningsplan opstellen
  • begeleiden van toegang en route naar passende ondersteuning op basis van OERdenken (ondersteuning eigen regie en eigen kracht)

Voor wie?

Wijkteamprofessionals en iedereen die werkzaam is in de zorg en ondersteuning in de wijk.

Over Lineke Verkooijen

Lineke is lector van het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg bij Windesheim Flevoland. En ontwikkelaar van de OER-theorie en het OER-model. Eerder verzorgde Lineke hier ook een webinar over, kijk deze terug.

Praktische informatie

Datum: 2 november 2016
Locatie: Windesheim Flevoland, Almere
Tijd: 10.30 - 14.30 uur
Kosten: Deelname is gratis. Afmelden kan tot uiterlijk drie werkdagen van tevoren. Bij no show zonder afmelding zijn we genoodzaakt € 25,- in rekening te brengen.

Kennisdossier