Werkateliers outcome van collectieve voorzieningen

Uitvoeringspraktijken onder de loep

Hoe maak je zichtbaar wat collectieve voorzieningen opleveren voor burgers, de wijk, opdrachtgevers en financiers? Gebruik je hiervoor cijfers, verhalen of andere middelen? In 2018 organiseerde Movisie twee druk bezochte bijeenkomsten rond deze vragen. Dit jaar nodigen we jou als gemeente en jouw uitvoerders uit om in twee werkateliers een aantal uitvoeringspraktijken onder de loep te nemen.

Vanuit de drie perspectieven van betrokkenen (gemeenten, uitvoerders en bij voorkeur ook bewoners) gaan we gezamenlijk na wat de maatschappelijke en individuele impact van een collectieve voorziening is en hoe je dit concreet in beeld kunt brengen. We maken hier gebruik van het Kwaliteitskompas: een cyclisch leermodel om zicht en grip te krijgen op het sociaal domein.

Aan de slag in duo’s

In totaal willen we met vijf tot acht duo’s (gemeente en uitvoerende organisatie of professional) aan de slag. Het traject begint met een kennismakingsgesprek met een adviseur van Movisie. Waar staan jullie in het proces, op welke collectieve voorzieningen willen jullie je focussen, welke vragen en verwachtingen zijn er? In de twee werkateliers en in tussentijdse adviesgesprekken leer je hoe je de manier waarop je de outcome van collectieve voorzieningen in beeld brengt, kunt verbeteren. Ook deel je je ervaringen met de andere deelnemende gemeenten en uitvoerders. We bespreken wat jullie zelf al beschikbaar hebben en we gaan, waar nodig, op zoek naar geschikte instrumenten.

Gemeenten en uitvoerende organisaties zien collectieve voorzieningen als belangrijke peilers van de sociale basis. Collectieve voorzieningen zijn algemene voorzieningen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn, waarbij in deze werkateliers gezamenlijke activiteiten voorop staan, zoals jongerenwerk, het gezamenlijk beheer van een buurthuis en in de wijk georganiseerde dagbesteding voor mensen in een kwetsbare positie. De voorzieningen bieden een plek waar mensen zich thuis voelen, contacten met anderen kunnen opdoen en activiteiten ondernemen die bij hen passen. Collectieve voorzieningen komen uiteindelijk ten goede van de kwaliteit van leven van inwoners.

Werkateliers

Het traject bestaat uit:

  • Een kennismakingsgesprek op locatie
  • Eerste werkatelier: dinsdag 14 mei 2019 (3 uur). Kennismaking, verkenning van het begrip collectief, introductie Kwaliteitskompas.
  • Maximaal twee adviesgesprekken op maat.
  • Tweede werkatelier: dinsdag 25 juni 2019 (3 uur). Uitwisseling rondom methoden, bespreken van thema’s.
  • Derde werkatelier (optioneel): najaar 2019.
  • Publiciteit en presentatie van de uitkomsten op lopende congressen.
De werkateliers vinden plaats in Utrecht. Let op: de werkateliers zijn gratis, maar niet vrijblijvend. Door je aan te melden, dien je als duo in ieder geval aanwezig te zijn op de werkateliers in mei en in juni.

Aanmelden en informatie

Gemeenten en hun uitvoerder(s) die aan dit traject willen deelnemen kunnen zich vóór 1 april aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Wees er snel bij! Meer informatie over de aanpak? Neem dan contact op met Anouk Visser, 06-5544 0608, a.visser@movisie.nl of met Annette van den Bosch, 06-5544 0522, a.vandenbosch@movisie.nl.

Anouk Visser van Movisie schreef een blog over integreren in de buurt en wat de rol van collectieve voorzieningen hierin kan zijn. Lees de blog: Integratie van het nieuwe jonge stel in de buurt.

Aanmeldformulier Werkateliers outcome collectieve voorzieningen

Vul hieronder alle gegevens in.