Werkbijeenkomst Onafhankelijke cliëntondersteuning

3 november 2016, 9 november 2016, 10 november 2016

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een belangrijk onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er onder medewerkers van gemeenten behoefte bestaat aan praktische handvatten om het beleid en de uitvoering hiervan vorm te geven. Daarom ontwikkelen VNG en Movisie een handreiking met praktische handvatten voor het lokaal invullen van cliëntondersteuning. Graag willen we u hierbij uitnodigen om tijdens een bijeenkomst in uw regio mee te denken over de inhoud van deze handreiking. Dit biedt u bovendien de mogelijkheid om met collega’s over uw eigen invulling van clientondersteuning uit te wisselen.

Inhoud van de bijeenkomst

Als u geïnteresseerd bent om mee te denken en inspiratie op te doen, meldt u zich dan aan. U ontvangt dan de gespreksnotitie die we als leidraad voor de bijeenkomst gebruiken. Onderwerpen die in de gespreksnotitie en de bijeenkomst aan de orde komen zijn o.a.:

  • Afbakening van onafhankelijke cliëntondersteuning
  • De onafhankelijke positie
  • Professionele en vrijwillige cliëntondersteuning
  • Het kwaliteitskader
  • Contractering, bekostiging en verantwoording
  • Bekendheid van cliëntondersteuning

Data en Locaties

We organiseren begin november op drie locaties bijeenkomsten van twee uur. We maken de exacte locatie later bekend, maar deze zal gemakkelijk te bereiken zijn vanaf het centrale station van de betreffende gemeente:

  • Eindhoven (do 3 november 10.00 – 12.00 uur)
  • Bussum (wo 9 november 15.00 – 17.00 uur)
  • Zwolle (do 10 november 10.00 – 12.00 uur)

Aanmelden

Meld u aan door een mail te sturen naar Eveline Even. Neem bij vragen contact op met Jan Willem van de Maat.

Deze bijeenkomst sluit aan op het onderzoek Onafhankelijke cliëntondersteuning.