Werkconferentie De toekomst van cliëntenparticipatie: vernieuwing in de praktijk

23 september 2014

De samenleving staat bol van de participatiegedachte achter de drie transities in het sociaal domein. In veel gemeenten wordt nagedacht over het vormgeven van cliëntenparticipatie en burgerparticipatie in de nieuwe situatie. Ze zoeken enerzijds naar manieren om het beleid vanuit een meer integrale gedachte te benaderen. Ook in de advisering door Wmo- en cliëntenraden zullen de perspectieven van de transities veel meer gecombineerd gaan worden. Anderzijds is er behoefte om weer meer in contact te komen met een bredere groep burgers en cliënten.

Hoe krijgt u zicht op signalen uit de samenleving over hoe beleid uitpakt in de praktijk? En hoe geeft u die integrale advisering vorm? Is samenvoegen van Wwb-, Wsw- en Wmo-raad de oplossing? Hoe betrekt u jeugdigen en hun ouders? Zijn er ook  alternatieven voor een brede participatieraad? En wat te denken van beleidsbeïnvloeding op regionaal niveau; en welke rol speelt de gemeenteraad hierin?

Vanwege de urgentie van deze vragen en de mogelijkheid om nu van elkaar te leren en elkaar te inspireren, organiseren Stimulansz en Movisie de werkconferentie De toekomst van cliëntenparticipatie: vernieuwing in de praktijk. Dit doen we in samenwerking met de Koepel van Wmo-raden, de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en Aandacht voor Iedereen (AVI).

We starten deze middag met vernieuwingen in cliëntenparticipatie en de resultaten van onderzoek naar de vorming van brede participatieraden en alternatieven. U maakt kennis met diverse manieren waarop adviesraden en gemeenten nu al vormgeven aan vernieuwing. En in snelkookpansessies zoeken we de verdieping op thema’s en dilemma’s die u in de praktijk tijdens de zoektocht naar toekomstbestendige cliëntenparticipatie tegenkomt.                               

Programma

12.30 uur  Ontvangst met lunch
13.00 uur  Welkom door de dagvoorzitter Wilma Kuiper, adviseur cliëntenparticipatie bij Stimulansz
13.10 uur  Presentatie van de Monitor Cliëntenparticipatie, een onderzoek van Movisie in samenwerking met LCR, AVI en koepel WMO over brede participatieraden en alternatieven door Karin Sok en Marjoke Verschelling, adviseurs Participatie en Actief Burgerschap bij Movisie.

Reflectie op het onderzoek en ideeën over beleidsparticipatie vanuit gemeenten door de wethouders Marjolein Steffens- van de Water van gemeente Haarlemmermeer en Raf Janssen van de gemeente Peel en Maas.

Gelegenheid tot reacties uit de zaal

13.50 uur  Open Space Toekomst cliëntenparticipatie in de praktijk
In een drietal korte rondes kunt u zich laten informeren en inspireren door aansprekende praktijkvoorbeelden. Hoe spelen adviesraden en gemeenten in op toekomstige ontwikkelingen?

a. Participatieraad Haarlem ( samenvoeging van WWB, WMO en multiculturele raad)
b. Samenwerking Adviesraad Werk en Inkomen en WMO-raad Raalte (keuze voor aparte raden)
c. Leeuwarden (nieuwe overlegstructuur)
d. Arbeidsmarktregio Stedenvierkant (samenwerking 4 WWB raden op arbeidsmarktbeleid)
e. Ferm Werk (regionale samenwerking WWB-raden en WSW- raad)
f. Assen (van cliëntenraad naar Participatieraad)
g. Jeugdparticipatie in de regio
h. AWBZ – WMO (samenwerking cliëntenraden AWBZ instellingen en WMO-raad)

14.45 uur  Pauze

15.10 uur  Snelkookpansessies
Uit het aanbod van vijf kunt u kiezen voor deelname aan twee snelkookpansessies van 40 minuten.

A.    Nieuwe wegen van beïnvloeding (AVI en LCR)
De tijd dat het beleid op lokaal niveau via de gemeenteraad zijn doorgang vindt, is met de transities definitief voorbij. Steeds meer beleid wordt op regionaal niveau gemaakt, maar hoe zit het dan met de inspraak? En wat betekent dit voor de rol van de Wmo- en cliëntenraden, maar ook voor die van gemeenteraden? Liggen hier interessante parallellen en uitdagingen in het kader van de transformatie? 

B.    Dubbelrol: Beleid en uitvoering (Koepel Wmo-raden en Movisie)
Van de adviesraden van de toekomst wordt steeds vaker gevraagd om mee te denken in de beleidsvorming. Maar de uitvoering van het beleid moet ook gevolgd worden: hoe pakt het beleid eigenlijk uit in de praktijk? Hoe combineer je deze twee belangrijke taken zodat ze beiden zo goed mogelijk uit de verf komen?

C.    Kwaliteiten en competenties van de adviesraad (Stimulansz en AVI)
Cliëntenparticipatie in het nieuwe sociaal domein is niet eenvoudig. Wat verstaan we onder kwalitatief goede cliëntenparticipatie? Welke kwaliteiten en competenties heeft een adviesraad nodig? En hoe komt de kwaliteit ervaringsdeskundigheid goed tot zijn recht?

D.    Nieuwe doelgroepen (LSR en Movisie)
Met de transities komen nieuwe doelgroepen in het vizier van de gemeente. Denk aan jeugdigen en hun ouders, mensen met een arbeidsbeperking, cliënten uit AWBZ-instellingen. Hebben we die in beeld en hoe betrekken we hen vervolgens bij beleid? Via deelname aan een adviesraad of op andere manieren?

E.    Achterban / signalen ophalen (LCR en Stimulansz)
De kern van cliëntenparticipatie is dat beleid wordt gemaakt, vastgesteld en geëvalueerd MET cliënten. Hoe kan een gemeente hier het beste invulling aan geven en hoe doet een cliëntenraad dat?

16.45 uur  Borrel en napraten

Datum en plaats 

Dinsdagmiddag 23 september 2014.
Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht. | Telefoonnummer: 030 - 292 77 77. Route: http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving.

Doelgroep

Gemeenten en ondersteuners van adviesraden, leden van diverse adviesraden, gemeenteraadsleden, en alle overige geïnteresseerden.

Aanmelding, kosten en korting 

Aanmelding is mogelijk via de website van Stimulansz.

Voor de werkconferentie gelden de volgende regelingen:

  • Deelname aan de werkconferentie kost € 225,00 (exclusief btw).
  • Voor cliëntenorganisatie met weinig budget, bieden Movisie en Stimulansz acht toegangskaarten tegen een gereduceerd tarief. Stuur een mail met motivatie onder vermelding van Reductie werkconferentie 23.09.14 naar wilma.kuiper@stimulansz.nl.
  • Voor cliëntenraden en gemeenten met een Stimulansz abonnement Cliëntenparticipatie geldt een speciaal aanbod: u kunt met twee personen komen voor de prijs van één.

Informatie en contact

Actuele informatie over het programma vindt u op de website van Stimulansz. Voor vragen neemt u contact op met Massiel Smid van Stimulansz, via massiel.smid@stimulansz.nl of tel.nr 06 30 327 328 of via Wilma Kuiper tel.nr 06 170 72 990.                    

Datum

23 september 2014

Locatie

Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht.