Werksessie Kennisgestuurd werken in het sociaal domein

Denk jij als gemeente na hoe je beschikbare kennis over wat werkt in het sociaal domein kunt gebruiken om meer kennisgestuurd te werken? En wil je meedenken over hoe deze kennis geschikt kan worden gemaakt voor de inkoop of aanbesteding door jouw gemeente? Kom dan op woensdagochtend 11 december naar Utrecht.

Wat bieden we je?

Als gemeente is het niet altijd makkelijk om kennis over wat werkt zo te gebruiken dat het leidt tot de gewenste resultaten. Als Movisie willen wij gemeentes graag ondersteunen met deze kennis. Gemeenten kunnen zo het gesprek aangaan met partners in zorg en welzijn. Samen kunnen ze inzetten op leren en verbeteren. Maar wat is een geschikte vorm om deze 'wat-werk-kennis' te benutten?
Tijdens deze werksessie presenteren Karin Sok en Jasper van de Kamp kort een voorbeeld van hoe ‘wat-werkt-kennis’ gebruikt zou kunnen worden om als gemeente samen met partners in gesprek te gaan over hun activiteiten en effectiviteit. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek: hoe kan een gemeente dit gebruiken om kaders te stellen, en uitvoering te toetsen? Welke vorm past daarbij? Welke ondersteuning zou je hiervoor nodig hebben? Hoe moet deze kennis verder aangevuld worden?

Voor wie is deze bijeenkomst?

Deze bijeenkomst is voor iedereen die bij een gemeente werkt en die graag wil dat kennis over wat werkt in het sociaal domein meer gebruikt wordt en makkelijker gebruikt kan worden in het kiezen van de juiste activiteiten.

Waar en wanneer?

Woensdagochtend 11 december vanaf 10.00 uur bij Movisie, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht. Het interactieve programma is afgelopen om 12.00 uur.

Aanmelden

Aanmelden kan bij Djuna Buizer door een mail te sturen naar D.Buizer@movisie.nl.  Vermeld in het onderwerp van de mail 'Werksessie kennisgestuurd werken - 11 december'.

Meer weten?

Deze werksessie sluit aan op het Kwaliteitskompas van Movisie. Het Kwaliteitskompas biedt je als gemeente, maatschappelijke partners en inwoners een gemeenschappelijk kader voor wat je wilt bereiken in de samenleving, bij en met inwoners. Het helpt je om in een logische volgorde stappen te zetten om te formuleren wat je wilt realiseren, met welke activiteiten en waaraan je kunt zien of je succesvol bent. Maar ook hoe je dat kunt monitoren en daarvan kunt leren en verbeteren. Met name in het kader van het kiezen van de juiste activiteiten kan het toepassen van wat-werkt kennis waardevol en cruciaal zijn.